Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học modun 17

Sau lúc học hoàn thành lớp bồi dưỡng thường xuyên GVPT năm 2021, thầy cô sẽ cần làm bài bác thu hoạch về nội dung tôi đã học tập được.

Bạn đang xem: Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học modun 17

Theo hiện tượng tại Thông tư số 17/2019/TT-BGDĐT, từng giáo viên triển khai chương trình tu dưỡng thường xuyên đảm bảo thời lượng sau:

Chương trình bồi dưỡng 01: khoảng chừng 01 tuần/năm học (khoảng 40 tiết/năm học).Chương trình tu dưỡng 02: khoảng chừng 01 tuần/năm học (khoảng 40 tiết/năm học).Chương trình bồi dưỡng 03: 01 tuần/năm học tập (40 tiết/năm học).

Theo đó, thầy giáo tự chọn những module cần bồi dưỡng tương xứng với nhu yếu phát triển phẩm chất, năng lực nghề nghiệp của cá thể trong từng năm bảo đảm an toàn thời lượng theo quy định. Mời thầy cô thuộc tham khảo bài viết dưới trên đây của umakarahonpo.com nhằm hoàn hiện bài thu hoạch BDTX của bản thân đúng, đủ câu chữ yêu cầu:


Bài thu hoạch BDTX giáo viên theo Thông tư 17

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

Phẩm hóa học nhà giáo

Chuyên môn nghiệp vụ


Xây dựng môi trường thiên nhiên giáo dục

Phát triển quan hệ giữa nhà trường, gia đình và làng mạc hội


Mẫu bài thu hoạch bồi dưỡng tiếp tục giáo viên 2021

UBND..........TRƯỜNG...........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - thoải mái - Hạnh phúc

BÀI THU HOẠCHBỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

Năm học..............

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ với tên: ................................................................ Giới tính: ....................

2. Ngày tháng năm sinh: .......................... Năm vào ngành giáo dục: ...............

3. Trình độ chuyên môn chuyên môn: ..........................

4. Chức vụ: ..........................................

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Mở Khóa Sim Viettel Bị Chặn Cuộc Gọi Đi, Cách Mở Khóa Tạm Thời Sim Viettel Bị Chặn 1 Chiều

5. Trọng trách được phân công: ...............................................................................

II. NỘI DUNG THU HOẠCH BDTX NĂM HỌC ............

1. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN (Trình bày câu hỏi học tập và triển khai các câu chữ bồi dưỡng liên tiếp dựa trên chiến lược BDTX của cá nhân đã được Hiệu trưởng phê duyệt: Đạt hiệu quả như cầm nào, rút kinh nghiệm được gì?)

Nội dung 1 (30 tiết)Nội dung 2 (30 tiết)Nội dung 3 (60 tiết)

(Nêu đầy đủ 04 module nghiên cứu, học tập)

2. BÀI HỌC ghê NGHIỆM

III. ĐỀ XUẤT NỘI DUNG HỌC TẬP NĂM HỌC 2020 - 2021 (ghi mã module, tên của 04 module trong tài liệu BDTX đối với nội dung 3).

.........., tháng ngày năm 2021

NGƯỜI VIẾT

(Ký, ghi rõ chúng ta tên)

C. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BDTX

1. Giáo viên tự đánh giá, xếp loại: (theo các tiêu chí sau)

Nội dung 1 (10 điểm)Nội dung 2 (10 điểm)Nội dung 3 (10 điểm)
Tiếp thu kỹ năng và tài năng (5đ)Vận dụng kiến thức (5đ)Tiếp thu kỹ năng và kiến thức và khả năng (5đ)Vận dụng kỹ năng và kiến thức (5đ)Module……….(10đ)Module……….(10đ)Module……….(10đ)Module……….(10đ)
Điểm ND 1:Điểm ND 2:Điểm mức độ vừa phải ND 3:
Điểm TB BDTXXếp loại:

2. Ban lãnh đạo đánh giá, xếp loại:

Nội dung 1 (10 điểm)Nội dung 2 (10 điểm)Nội dung 3 (10 điểm)
Tiếp thu kỹ năng và kiến thức và tài năng (5đ)Vận dụng kiến thức (5đ)Tiếp thu kiến thức và kỹ năng và tài năng (5đ)Vận dụng kiến thức (5đ)Module……….(10đ)Module……….(10đ)Module……….(10đ)Module……….(10đ)
Điểm ND 1:Điểm ND 2:Điểm vừa đủ ND 3:
Điểm TB BDTXXếp loại:

.........., ngày........ Tháng........ Năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

Nội dung của bài bác thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên

Theo Thông bốn 17, công tác bồi dưỡng hàng đầu và 2 có thể cắt bớt nhưng riêng biệt với công tác số 3 cấp thiết cắt giảm thời lượng bồi dưỡng.

Chương trình tu dưỡng 3 là chương trình bồi dưỡng chứa 15 module chính, với lịch trình này thì yêu mong mỗi thầy giáo sẽ lựa chọn 1 hoặc một vài module phù hợp đảm bảo bồi dưỡng đúng nhu cầu thực tế của từng cá nhân cũng như theo yêu cầu, hướng dẫn của cơ sở giáo dục và đào tạo mà vẫn đảm bảo thời lượng bồi dưỡng theo quy định. Dưới đấy là là một số chủ đề:

- chủ thể về Phẩm hóa học nhà giáo sẽ có 4 module kia là:

Nâng cao phẩm chất đạo đức đơn vị giáo trong toàn cảnh hiện nayXây dựng phong thái của gia sư cơ sở giáo dục phổ thông trong bối cảnh hiện nayPhát triển chuyên môn của bạn dạng thân.

- chủ thể về chuyên môn nghiệp vụ sẽ tất cả 3 module:

Xây dựng planer dạy học và giáo dục theo hướng cách tân và phát triển phẩm chất, năng lượng học sinh.Sử dụng cách thức dạy học và giáo dục trở nên tân tiến phẩm chất, năng lực học sinh.Kiểm tra, đánh giá học sinh trong số cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông theo hướng cải tiến và phát triển phẩm chất năng lực học sinh.

- chủ đề về Xây dựng môi trường xung quanh giáo dục có 4 module:

Tư vấn và cung cấp học sinh trong hoạt động dạy học cùng giáo dụcXây dựng văn hóa nhà trường trong những cơ sở giáo dục phổ thôngThực hiện tại quyền dân nhà trong đơn vị trường trong số cơ sở giáo dục đào tạo phổ thôngThực hiện và tạo trường học an toàn, chống chống bạo lực học đường trong số cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông.

- chủ thể về cải tiến và phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và làng mạc hội thì gồm 5 module là:

Tạo dựng mọt quan hệ hợp tác và ký kết với cha mẹ học sinh và các bên liên quan trong chuyển động dạy học với giáo dục học sinh trong những cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông.Phối hòa hợp giữa nhà trường, gia đình và xóm hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông.Phối hợp giữa bên trường, mái ấm gia đình và làng hội để tiến hành giáo dục đạo đức, lối sống cho học viên trong những cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông.Nâng cao năng lượng sử dụng nước ngoài ngữ hoặc tiếng dân tộc so với giáo viên trong số cơ sở giáo dục phổ thông.Ứng dụng technology thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học cùng giáo dục học viên trong các cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông.
Chia sẻ bởi:
*
Tuyết Mai
tải về