Nhiệm vụ của ngành giáo dục là luôn luôn đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học, do đó, hàng năm luôn có chương trình bồi dưỡng thường xuyên dành cho giáo viên các cấp tham gia nhằm nâng cao năng lực chuyên môn. Đây là chương trình bắt buộc đối với các cấp, các đơn vị giáo dục trên cả nước, bài thu hoạch sẽ là kết quả xếp loại năng lực của giáo viên. Đối với những giáo viên mới vào nghề, việc làm bài thu hoạch khá khó khăn, sau đây là hướng dẫn làm bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs module 6.

Đang xem: Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs module 6

1. Tìm hiểu chung về bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs module 6

Đối với những người làm nghề giáo, ngoài phải tham gia những lớp học trau dồi kiến thức chuyên môn dạy học, các kỹ năng mềm như ngoại ngữ, tin học thì còn phải tham gia lớp bồi dưỡng thường xuyên nhằm củng cố kiến thức chính trị, xã học và nâng cao năng lực tổ chức, quản lý dạy học. Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở được ban hành tại thông tư 31/2011/TT-BGDĐt ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo, trong đó thông tư hướng dẫn cụ cụ thể chương trình bồi dưỡng để giáo viên cũng như ban giám hiệu, sở giáo dục đào tạo từng địa phương thực hiện.

*

Ý nghĩa của việc xây dựng môi trường học tập cho học sinh THCS

– Đây vừa là nhiệm vụ của nhà trường nói chung vừa là nhiệm vụ của giáo viên phụ trách từng lớp nói riêng nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức chuyên sâu và những kiến thức thực tế ngoài xã hội.

– Nhằm nâng cao kết quả của học sinh vì môi trường giáo dục ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả học tập của học sinh

Các biện pháp xây dựng môi trường học tập mang tính truyền thống cho học sinh THCS.

– Nêu ý nghĩa của các biện pháp xây dựng môi trường học tập truyền thống.

– Các biện pháp cụ thể và cách tiến hành xây dựng các biện pháp đó.

Xem thêm:

– Kết quả và đánh giá kết quả của các biện pháp xây dựng môi trường học tập truyền thống.

Các biện pháp xây dựng môi trường học tập hiện đại cho học sinh trung học cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin

– Ý nghĩa của việc xây dựng các môi trường học tập hiện đại.

– Cách tiến hành xây dựng môi trường học tập hiện đại

– Đánh giá kết quả, so sánh với các biện pháp xây dựng môi trường học tập truyền thống, đề xuất các biện pháp mới, chỉnh sửa, bổ sung cho hoàn thiện.

Kết bài: Tổng kết bài thu hoạch bằng một đoạn ngắn khoảng 5 – 10 dòng, ghi địa điểm và thời gian viết bài thu hoạch. Kết thúc không quên chữ ký của người viết.

Xem thêm:

Như vậy, bài viết trên hẳn đã cho bạn hình dung được một bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên là như thế nào và gợi ý triển khai làm bài thu hoạch module 6 thcs. Bài thu hoạch sẽ được đánh giá cho điểm từ 0 – 10, những bài không đạt sẽ không được cấp giấy chứng nhận kết quả bồi dưỡng thường xuyên, do đó bạn phải nghiên cứu và đầu tư làm bài nghiêm túc.

Bài Thu Hoạch

*

Tweet on Twitter

*

Share on Facebook

*

Google+

*

Pinterest

You might like

Thông Tin tiểu truyện MC Diễm Quỳnh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *