Bài Tập Về Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ Lớp 8

Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Lý thuyết, các dạng bài tập Toán 8Toán 8 Tập 1I. Lý thuyết & trắc nghiệm theo bàiII. Các dạng bài tậpI. định hướng & trắc nghiệm theo bàiII. Các dạng bài tậpToán 8 Tập 1I. Kim chỉ nan & trắc nghiệm theo bài họcII. Những dạng bài bác tập
20 bài bác tập gần như hằng đẳng thức xứng đáng nhớ bao gồm đáp án
Trang trước
Trang sau

20 bài xích tập phần đông hằng đẳng thức đáng nhớ có đáp án

Bài viết trăng tròn Bài tập mọi hằng đẳng thức xứng đáng nhớ bao gồm đáp án gồm các dạng bài bác tập về những hằng đẳng thức kỷ niệm lớp 8 tự cơ bản đến cải thiện giúp học viên lớp 8 biết phương pháp làm bài xích tập gần như hằng đẳng thức xứng đáng nhớ.

Bạn đang xem: Bài tập về hằng đẳng thức đáng nhớ lớp 8

Bài 1: Điền vào chỗ trống: A = ( 1/2x - y )2 = 1/4x2 - ... + y2


Áp dụng hằng đẳng thức (a - b)2 = a2 - 2ab + b2.

Khi đó ta tất cả A = ( 1/2x - y )2 = 1/4x2 - 2.1/2x.y + y2 = 1/4x2 - xy + y2.

Suy ra nơi trống cần điền là xy.

Chọn giải đáp B.


Bài 2: Điều vào khu vực trống: ... = ( 2x - 1 )( 4x2 + 2x + 1 ).

A. 1 - 8x3.

B. 1 - 4x3.

C. x3 - 8.

D. 8x3 - 1.

Hiển thị đáp án

Áp dụng hằng đẳng thức a3 - b3 = ( a - b )( a2 + ab + b2 )

Khi đó ta bao gồm ( 2x - 1 )( 4x2 + 2x + 1 ) = ( 2x - 1 )< ( 2x )2 + 2x.1 + 1 > = ( 2x )3 - 1 = 8x3 - 1.

Suy ra nơi trống buộc phải điền là 8x3 - 1.

Chọn lời giải D.


Bài 3: Tính cực hiếm cuả biểu thức A = 8x3 + 12x2y + 6xy2 + y3 trên x = 2 với y = -1.


Quảng cáo

A. 1B. 8

C. 27D. -1

Hiển thị đáp án

Áp dụng hằng đẳng thức ( a + b )3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3.

Xem thêm: Cách Sửa Lỗi Mạng Internet, Sửa Lỗi Máy Tính Không Vào Được Mạng

Khi đó ta có:

A = 8x3 + 12x2y + 6xy2 + y3 = ( 2x )3 + 3.( 2x )2.y + 3.( 2x ).y2 + y3 = ( 2x + y )3

Với x = 2 với y = -1 ta có A = ( 2.2 - 1 )3 = 33 = 27.

Chọn đáp án C.


Ta bao gồm A = 352 - 700 + 102 = 352 - 2.35.10 + 102

Áp dụng hằng đẳng thức ( a - b )2 = a2 - 2ab + b2.

Khi đó A = ( 35 - 10 )2 = 252.

Chọn giải đáp A.


Bài 5: quý hiếm của x vừa lòng 2x2 - 4x + 2 = 0 là ?


Quảng cáo

A. x = 1.B. x = - 1.

C. x = 2.D. x = - 2.

Hiển thị đáp án

Ta có 2x2 - 4x + 2 = 0 ⇔ 2( x2 - 2x + 1 ) = 0 ( 1 )

Áp dụng hằng đẳng thức ( a - b )2 = a2 - 2ab + b2

Khi kia ta bao gồm ( 1 ) ⇔ 2( x - 1 )2 = 0 ⇔ x - 1 = 0 ⇔ x = 1.

Chọn giải đáp A.


Bài 6:

*

*
Hiển thị đáp án

Áp dụng hằng đẳng thức đáng nhớ:

*

Ta được:

*

Chọn lời giải A


Bài 7: Điền vào địa điểm chấm:

*

*

Hiển thị đáp án

*

Chọn lời giải C


Bài 8: Rút gọn gàng biểu thức: A = (x – 2y).(x2 + 2xy + y2) - (x + 2y). (x2 – 2xy + y2)

A. 2x3 B. -16y3

C. 16y3 D. –2x3

Hiển thị đáp án

Áp dụng hằng đẳng thức:

a3 – b3 = (a – b).(a2 + ab + b2) cùng a3 + b3 = (a + b).(a2 – ab + b2) ta được:

A = (x – 2y). (x2 + 2xy + y2) - (x + 2y). (x2 – 2xy + y2)

A = x3 – (2y)3 -

A = x3 – 8y3 – x3 – 8y3 = -16y3

Chọn lời giải B


Bài 9: tra cứu x biết x2 – 16 + x(x – 4) = 0

A. X = 2 hoặc x = - 4.

B. X = 2 hoặc x = 4.

C. X = -2 hoặc x = - 4.

D. X = -2 hoặc x = 4.

Hiển thị đáp án

Ta có: x2 – 16 + x(x – 4) = 0

⇔ (x + 4). (x - 4) + x.(x – 4) = 0

⇔ (x + 4 + x).(x - 4) = 0

⇔ (2x + 4). (x - 4) = 0

⇔ 2x + 4 = 0 hoặc x – 4 = 0

* nếu như 2x + 4 = 0 thì x = -2

* trường hợp x – 4 =0 thì x = 4

Vậy x = -2 hoặc x = 4.

Chọn lời giải D


Bài 10: Rút gọn biểu thức A = (x + 2y ).(x - 2y) - (x – 2y)2

A. 2x2 + 4xy B. – 8y2 + 4xy

C. - 8y2 D. – 6y2 + 2xy

Hiển thị đáp án

Ta có: A = (x + 2y ). (x - 2y) - (x – 2y)2

A = x2 – (2y)2 –

A = x2 – 4y2 – x2 + 4xy - 4y22

A = -8y2 + 4xy

Chọn giải đáp B


Bài 11: Chọn câu đúng

A. (c + d)2 – (a + b)2 = (c + d + a + b)(c + d – a + b)

B. (c – d)2 – (a + b)2 = (c – d + a + b)(c – d – a + b)

C. (a + b + c – d)(a + b – c + d) = (a + b)2 – (c – d)2

D. (c – d)2 – (a – b)2 = (c – d + a – b)(c – d – a – b)

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có

(c + d)2 – (a + b)2 = (c + d + a + b)(c + d – (a + b)) = (c + d + a + b)(c + d – a – b) đề nghị A sai

(c – d)2 – (a + b)2 = (c – d + a + b) = (c – d + a + b)(c – d – a – b) yêu cầu B sai

(c – d)2 – (a – b)2 = (c – d + a – b)(c – d – (a – b)) = (c – d + a – b)(c – d – a + b) cần D sai

(a + b + c – d)(a + b – c + d) = <(a + b) + (c – d)><(a + b) – (c – d)> = (a + b)2 – (c – d)2 bắt buộc C đúng

Đáp án yêu cầu chọn là: C


Bài 12: Chọn câu đúng

A. 4 – (a + b)2 = (2 + a + b)(2 – a + b)

B. 4 – (a + b)2 = (4 + a + b)(4 – a – b)

C. 4 – (a + b)2 = (2 + a – b)(2 – a + b)

D. 4 – (a + b)2 = (2 + a + b)(2 – a – b)

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta gồm 4 – (a + b)2 = 22 – (a + b)2 = (2 + a + b)<2 – (a + b)>

= (2 + a + b)(2 – a – b)

Đáp án đề xuất chọn là: D


Bài 13: Rút gọn biểu thức A = (3x – 1)2 – 9x(x + 1) ta được

A. -15x + 1 

B. 1

C. 15x + 1

D. – 1

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta gồm A = (3x – 1)2 – 9x(x + 1)

= (3x)2 – 2.3x.1 + 1 – (9x.x + 9x)

= 9x2 – 6x + 1 – 9x2 – 9x

= -15x + 1

Đáp án phải chọn là: A


Bài 14: Rút gọn biểu thức A = 5(x + 4)2 + 4(x – 5)2 – 9(4 + x)(x – 4), ta được2 + 4(x – 5)2 – 9(

A. 342

B. 243

C. 324

D. -324

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta bao gồm A = 5(x + 4)2 + 4(x – 5)2 – 9(4 + x)(x – 4)

= 5(x2 + 2.x.4 + 16) + 4(x2 – 2.x.5 + 52) – 9(x2 – 42)

= 5(x2 + 8x + 16) + 4(x2 – 10x + 25) – 9(x2 – 42)

= 5x2 + 40x + 80 + 4x2 – 40x + 100 – 9x2 + 144

=

(5x2 + 4x2 – 9x2) + (40x – 40x) + (80 +100 + 144)

= 324

Đáp án buộc phải chọn là: C


Bài 15: Rút gọn biểu thức B = (2a – 3)(a + 1) – (a – 4)2 – a(a + 7) ta được

A. 0

B. 1

C. 19

D. – 19

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có B = (2a – 3)(a + 1) – (a – 4)2 – a(a + 7)

= 2a2 + 2a – 3a – 3 – (a2 – 8a + 16) – (a2 + 7a)

= 2a2 + 2a – 3a – 3 – a2 + 8a – 16 – a2 – 7a

= - 19

Đáp án cần chọn là: D


Bài 16: Cho B = (x2 + 3)2 – x2(x2 + 3) – 3(x + 1)(x – 1). Lựa chọn câu đúng.

A. B 13

C. 12 Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta gồm B = (x2 + 3)2 – x2(x2 + 3) – 3(x + 1)(x – 1).

= (x2)2 +2.x2.4 + 32 – (x2.x2 + x2.3) – 3(x2 – 1)

= x4 + 6x2 + 9 – x4 – 3x2 – 3x2 + 3 = 12

Đáp án đề nghị chọn là: D


Bài 17: Cho

*
. Tìm quan hệ giữa C cùng D.

A. D = 14C + 1

B. D = 14C 

C. D = 14C – 1

D. D = 14C – 2

Hiển thị đáp án

Bài 18: Cho M = 4(x + 1)2 + (2x + 1)2 – 8(x – 1)(x + 1) – 12x với N = 2(x – 1)2 – 4(3 + x)2 + 2x(x + 14).

Tìm mối quan hệ giữa M cùng N

A. 2N – M = 60

B. 2M – N = 60

C. M> 0, N 0, N > 0

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có

M = 4(x + 1)2 + (2x + 1)2 – 8(x – 1)(x + 1) – 12

= 4(x2 + 2x + 1) + (4x2 + 4x + 1) – 8(x2 – 1) – 12x

= 4x2 + 8x + 4 + 4x2 + 4x + 1 – 8x2 +8 – 12x

= (4x2 + 4x2 – 8x2) + (8x + 4x – 12x) + 4 + 1 +8

= 13

N = 2(x – 1)2 – 4(3 + x)2 + 2x(x + 14)

= 2(x2 – 2x + 1) – 4(9 + 6x + x2) + 2x2 + 28x

= 2x2 – 4x + 2 – 36 – 24x – 4x2 + 2x2 + 28x

= (2x2 +2x2 – 4x2) + (-4x – 24x + 28x) + 2 – 36

= -34

Suy ra M = 13, N = -34 ⇔ 2M – N = 60

Đáp án đề nghị chọn là: B


Giới thiệu kênh Youtube umakarahonpo.com


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, umakarahonpo.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đk mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn tổn phí khóa ôn thi học tập kì. Phụ huynh hãy đăng ký học demo cho nhỏ và được support miễn phí. Đăng ký ngay!