Bài Tập Về Adn Và Arn Lớp 10 Có Đáp Án

Xin ra mắt đến chúng ta Bài tập sinh học lớp 10: ADN, ARN cùng protêin được cửa hàng chúng tôi tổng hợp chi tiết, đúng chuẩn và đăng sở hữu ngay sau đây.

Bạn đang xem: Bài tập về adn và arn lớp 10 có đáp án

bài tập sinh học tập lớp 10: ADN, ARN cùng protêin là tài liệu vô cùng té ích dành cho các bạn tự ôn tập, nhằm mục đích củng thế kiến thức, học xuất sắc môn Sinh học tập lớp 10. Chúc chúng ta ôn tập với đạt được kết quả cao vào kỳ thi sắp đến tới.

PHẦN BÀI TẬP ADN

Bài 1: cho thấy thêm một phân tử ADN, số nucleotit (nu) nhiều loại A bằng 100000 nu chiếm 20% tổng cộng nucleotit.

a. Tính số nucleotit thuộc những loại T, G, X.

b. Chiều dài của phân tử ADN này là từng nào .

Bài 2: cho thấy thêm trong một phân tử ADN, số nu các loại G là 650000, số nu một số loại A bằng 2 lần số nu loại G. Khi phân tử này tự nhân đôi (1 lần), nó đã cần từng nào lần nu tự do trong môi trường xung quanh nội bào.

Bài 3: Chiều nhiều năm của một phân tủ ADN là 0,102mm.

a. Khi phân tử ADN này tự nhân đôi nó cần bao nhiêu nu trường đoản cú do.

b. Cho biết thêm trong phân tử ADN, số nu A bằng 160000. Tính con số mỗi một số loại nu còn lại.

Bài 4: Một nu tất cả chiều lâu năm 0,408 và bao gồm hiệu số thân nu một số loại G với các loại nu khác là 10% số nu của gen.

a. Tìm cân nặng của gen. Biết cân nặng trung bình của một nu là 300 đvC.

b. Phần trăm % và con số từng nhiều loại nu của gen.

c. Tính số links hidro của gen.

Bài 5: Mạch đơn đầu tiên của gen gồm 10%A, 30%G. Mạch 1-1 thứ nhị gủa gen gồm 20%A.

a. Khi gen tự nhân song cần xác suất % từng các loại nu của môi trường thiên nhiên nội bào bằng bao nhiêu?

b. Chiều nhiều năm của ren là 5100 Ao. Tính số lượng từng các loại nu của mỗi mạch.

Bài 6: Một gen gồm tỉ số nu từng một số loại trong mạch trước tiên như sau: %A = 40%, %T = 30%, %G = 20%, X = 300nu.

Xem thêm: Cơ Khí Có Vai Trò Quan Trọng Như Thế Nào Trong Sản Xuất Và Đời Sống


a. Tính tỷ lệ tỷ lệ và số lượng từng một số loại nu ở mỗi mạch.

b. Tính tỉ lệ phần trăm và số lượng từng một số loại nu vào cả gen.

Bài 7: Một gen bao gồm phân tử lượng là 480.103 đvC. Gen này còn có tổng nu loại A với một nhiều loại nu khác là 480 nu.

a. Tính số nu từng nhiều loại của gen.

b. Ren nói trên tất cả bao nhiêu chu kì xoắn.

Bài 8: Một gen bao gồm chiều lâu năm 5100A0, trong những số đó nu loại A chiếm 20%.

a. Con số từng nhiều loại nu của gen bằng bao nhiêu?

b. Lúc tế bào nguyên phân 3 đợt liên tiếp đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp từng loại nu bởi bao nhiêu?

c. Tính số link hidro của gen.

d. Tính số tiếp tục cộng hóa trị của gen.

Bài 9: trong mạch thứ nhất của 1 phân tử ADN có: A chỉ chiếm 40%, G chiếm 20%, T chiếm 30%, và số X = 156. 103 nu.

a. Kiếm tìm tỉ lệ phần và số lượng từng các loại nu trong mỗi mạch của ADN.

b. Tìm kiếm tỉ lệ và con số từng các loại nu vào cả phân tử ADN.

c. Biết trọng lượng trung bình của 1 nu là 300 đvC. Hãy tính trọng lượng của phân tử ADN nói trên. Tính số chu kì xoắn.

Bài 10: Một gen gồm số links hidro là 3120 cùng số liên kết hóa trị là 4798.

a. Kiếm tìm chiều dài và số đưa ra kì xoắn của gen.

b. Tìm kiếm số nu từng loại của gen.

c. Trên 1 mạch của gen, fan ta phân biệt hiệu thân G cùng với A là 15% số nu của mạch, tổng giữa G cùng với A là 30%. Hãy search số nu từng nhiều loại của từng nhánh.