Bài Tập Tự Luận Cân Bằng Phản Ứng Oxi Hóa Khử

Đại học tập - cao đẳng Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 THCS Tiểu học Dành đến thầy giáo
*

Tài liệu trăng tròn bài xích tập xuất xắc với khó về làm phản ứng oxi hóa - khử là tài liệu bao gồm 20 bài tập xuất xắc góp các em học viên làm cho thân quen cùng luyện tập tốt dẫu vậy mục tiêu luyện thi HSG những cấp mà lại các em tmê mệt gia.

Bạn đang xem: Bài tập tự luận cân bằng phản ứng oxi hóa khử

Mời những em sở hữu tài liệu về tìm hiểu thêm miễn giá thành nhé.

BÀI TẬP. HAY VÀ KHÓ VỀ PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ 1. a) Điều xác minh dưới đây có đúng không? Giải thích hợp và mang lại ví dụ. “một hóa học gồm tính oxi hoá gặp mặt một hóa học bao gồm tính khử nhất thiết xảy ra phản nghịch ứng oxi hoá khử” b) Các bội phản ứng hoá thích hợp, bội phản ứng đối chiếu, bội phản ứng thay vào hoá vô sinh, bội nghịch ứng thuỷ phân liệu có phải là phản ứng oxi hoá - khử không? Cho ví dụ minc hoạ.

2. Các chất sau rất có thể nhập vai trò là hóa học oxi hoá hay chất khử: Zn, S, S2-, Cl2, Cl-, FeO, SO2, Fe2+, Fe3+, Cu2+. Cho ví dụ minch hoạ.

Xem thêm: Người Ta Viết Liền Nhau Các Số Tự Nhiên Chẵn Liên Tiếp, Câu Hỏi Của Lê Thảo Ngân

3. Lấy ví dụ nhằm chứng tỏ rằng vào làm phản ứng oxi hoá - khử, những axit có thể đóng vai trò là hóa học oxi hoá, hóa học khử hoặc hóa học môi trường xung quanh.

4. Lấy ví dụ bởi phương trình bội nghịch ứng nhằm chứng minh rằng trong bội phản ứng oxi hoá - khử có những chất oxi hoá dựa vào vào môi trường xung quanh.

5. Cho dãy sau: Zn2+/Zn, Fe2+/sắt, Cu2+/Cu, Fe3+/Fe2+, Ag+/Ag được xếp theo chiều tăng dần tính oxi hoá của dạng oxi hoá. a) Trong những kim loại trên kim loại như thế nào phản ứng được với dung dịch muối Fe (III), kim loại nào đẩy được Fe thoát khỏi muối sắt (III). b) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch Fe(NO3)2 gồm phản ứng xẩy ra không?

6. Cân bắng các làm phản ứng sau bằng cách thức thăng bằng electron: a) K2SO3 + KMnO4 + KHSO4 →K2SO4 + MnSO4 + H2O b) Al + HNO3 →Al(NO3)3 + NH4NO3 + H2O c) As2S3 + KClO4 + H2O →H3AsO4 + H2SO4 + KCl d) Fe3O4 + HNO3 →Fe(NO3)3 + NxOy + H2O e) M + HNO3 →M(NO3)a + NxOy + H2O g) KMnO4 + FeCl2 + H2SO4 →Fe2(SO4)3 + Cl2 + MnSO4 + K2SO4 + H2O h) Al + HNO3 →Al(NO3)3 + NO + N2O + H2O ( biết dhhNO, N2O/H2 =17) i) FexOy + H2SO4 →Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O k) FexOy + HNO3 →Fe(NO3)3 + NaOb + H2O l) C6H12O6 + KMnO4 + H2SO4 →K2SO4 + MnSO4 + CO2 + H2O m) C6H5CH3 + KMnO4 →C6H5COOK + KOH + MnO2 + H2O n) R2(CO3)n + HNO3 →R(NO3)m + NO + CO2 + H2O