THÌ HIỆN TẠI ĐƠN (SIMPLE PRESENT) : VỪA KHÓ VỪA DỄ!

Trong bài viết này TOPICA Native sầu đã cung ứng cho tới các bạn những các loại bài tập dượt về thì hiện giờ 1-1 (Simple Present Tense) – một trong những kỹ năng và kiến thức ngữ pháp cơ bản nhưng bất cứ tín đồ học nào cũng biết đến lúc học giờ đồng hồ Anh. Hệ thống bài xích tập được TOPICA Native phân chia trường đoản cú cơ bản mang lại nâng cấp giúp tín đồ học tập mỗi bước nâng cao chuyên môn. Mỗi bài bác đều sở hữu giải đáp và lời giải chi tiết khiến cho bạn dễ nắm bắt cùng gắng chắc hẳn kỹ năng rộng. Trước Khi bắt tay vào có tác dụng bài, bạn hãy nhờ rằng gọi lại hồ hết kỹ năng và kiến thức tổng thích hợp vê thì ngày nay solo được TOPICA tổng vừa lòng dưới đây nhé !

Download Now: Trọn bộ Ebook ngữ pháp FREE


Mục Lục

1. Tóm tắt kim chỉ nan về thì hiện thời đối kháng (Simple Present Tense)2. các bài luyện tập thì hiện giờ đơn3. Đáp án bài tập thì hiện thời đơn

1. Tóm tắt định hướng về thì bây giờ solo (Simple Present Tense)

1.1. Cách áp dụng thì ngày nay đơn 

*

Diễn tả một hành vi, vấn đề mang tính chất chất liên tiếp lặp đi tái diễn.

Bạn đang xem: Thì hiện tại đơn (simple present) : vừa khó vừa dễ!

VD: Jane plays tennis every Sunday. (Jane tennis tất cả Chủ nhật) 

Diễn tả một hành động xảy ra theo thời hạn biểu rõ ràng

VD: I always go to school at 6.30 am. (Tôi luôn luôn tới trường dịp 6.30 sáng)

Diễn tả phần đa tâm lý làm việc hiện thời.

VD: She is student at Quang Trung high school (Cô ấy đã là học sinh ngôi trường Quang Trung)

Diễn tả một thực sự minh bạch hay một chân lý. 

VD: The sun rises in the East và sets in the West. (Mặt ttránh mọc ngơi nghỉ phía Đông với lặn ngơi nghỉ phía Tây)

 Diễn tả vấn đề xẩy ra theo kế hoạch bằng kế hoạch trình nhỏng chiến lược giờ tàu, chuyến cất cánh, coi phyên ổn, định kỳ thi đấu…..Diễn tả đều quan tâm đến, cảm giác, cảm giác

VD: I think that your frikết thúc is a bad person. (Tớ cho rằng các bạn cậu là 1 trong người xấu)

 Diễn tả hành động tương lai trong mệnh đề thời hạn với vào mệnh đề If của câu điều kiện loại I.

– Mệnh đề thời gian (time clauses): When, While, As soon as, Before, After…

VD: If I get up early, I will go to school on time. (Nếu tôi dậy nhanh chóng, tôi sẽ đến trường đúng giờ)

– Mệnh đề If của câu ĐK một số loại 1: 

VD: As soon as he arrives, I will Call you. (Nếu anh ấy cho tới, tôi vẫn điện thoại tư vấn mang đến bạn)

2. Dấu hiệu nhận thấy thì ngày nay đơn

Để phân biệt thì hiện giờ đối chọi, bạn nên để ý cho một trong những trạng từ bỏ chỉ tần suất: 

Always (luôn luôn luôn)Usually (hay xuyên)Often/ Frequently/ Regularly (hay xuyên)Sometimes (thỉnh thoảng)Seldom/ Rarely/ Hardly (thi thoảng khi)Never (không bao giờ)

Một số cụm tự xuất hiện trong câu áp dụng thì ngày nay đơn:

Every + khoảng thời hạn (every month,…)Once/ twice/ three times/ four times + khoảng tầm thời hạn (once a week,..)In + buổi trong thời gian ngày (in the morning,…)
Để demo chuyên môn và nâng cao khả năng Tiếng Anh chuyên nghiệp để đáp ứng nhu cầu quá trình như viết E-Mail, biểu thị,…quý khách có thể tham khảo khóa huấn luyện và đào tạo Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm trên TOPICA Native và để được thảo luận trực tiếp thuộc giáo viên phiên bản xứ đọng.

2. bài tập thì ngày nay đơn

2.1. Bài tập thì bây chừ solo cơ bản

Bài 1: Chia hễ từ bỏ vào ngoặc sinh hoạt dạng đúng:

The flight (start)……….at 6 a.m every Thursday. I lượt thích Math & she (like)……….Literature. I (bake)________ cookies twice a month. My best friend (write)________ to me every week. Jane always ________(take care) of her sister.

6 My family (have)……….a holiday in December every year.

Martha & Kevin ___________ (swim) twice a week. She ____ (help) the kids of the neighborhood. Mike (be)________humour.He always ___________ (tell) us funny stories. Tiffany và Uma (be) ______my friends.

Bài 2. Điền dạng đúng của hễ tự “tobe”:

My dog __________small. She ________ a student. We _________ready to get a pet. My life _____ so boring. I just watch TV every night. My husband________from California. I _______from Viet Nam. We ____________ (not/be) late. Emma & Betty(be)________ good friends. ___________ (she/be) a singer? His sister(be) _________seven years old. Trixi and Susi(be)__________my cats.

Xem thêm: Lịch Đổi Sim 11 Số Về 10 Số Vinaphone, Mobifone, Viettel, Vietnamobile Và Gtel

Bài 3: Viết thành câu trả chỉnh

How/ you/ go to lớn school/ ?

->

we/ not/ believe/ ghost.

->

How often/ you/ study English/ ?

->

play/in/the/soccer/Mike/doesn’t/afternoons.

->

5.She/daughters/two/have sầu.

->

6.very/much/not/like/lemonade/I

->

Wednesdays/on/It/rain/often.

->

never/wear/Jane/jeans.

->

phone/his/on/father/Sundays/Danny/every

->

Austria/I/from/be/Vienna.

->

Bài 4. Tìm từ để chấm dứt đoạn vnạp năng lượng sau

Mary (1)____a teacher. She (2)_____ English. The children love her & they (3).______a lot from her. Mary (4).________trang chủ at 3.00 and (5).______lunch. Then she sleeps for an hour. In the afternoon she (6)………swimming or she cleans her house. Sometimes, she (7)………her aunt và (8)………tea with her. Every Sunday she does the shopping with her friends


Để test trình độ và nâng cao tài năng Tiếng Anh chuyên nghiệp hóa nhằm đáp ứng nhu cầu quá trình như viết E-Mail, biểu đạt,…Quý Khách rất có thể tìm hiểu thêm khóa đào tạo và huấn luyện Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm tại TOPICA Native sẽ được hội đàm trực tiếp thuộc giảng viên bạn dạng xứ.

2.2. Bài tập thì hiện giờ 1-1 nâng cao

Bài 1: Chia hễ trường đoản cú vào ngoặc sinh sống dạng đúng (thì ngày nay đơn hoặc hiện giờ tiếp diễn)

Look. He _______ (listen) to us.We ________ (stay) at a hotel this week.I _________ (go) to lớn bed early on Sundays.My mum is at the shop. She _______ (buy) a new dress. Jill _____ (have) a lot of money.They usually _____ (leave) on Sunday.Please, stop! You _____ (drive) so fast!We ______ (meet) in Berlin each year.We ______ (go) to lớn discos on Fridays.He normally ______ (come) on time. I can’t hear you! I _____ (have) a showerSam ____ (do) his homework at night. 

Bài 2. Chia hễ từ trong ngoặc đúng nhằm hoàn thành đoạn văn uống sau (thì hiện giờ đối kháng hoặc bây giờ tiếp diễn)

Dear Editor! I _____________________ (write) this letter because it _____________________ (seem) to me that far too many changes _____________________ (take) place in my country these days, &, as a result, we _____________________ (lose) our identity. I _____________________ (live) in a small town but even this town _____________________ (change) before my eyes. For example, town authorities _____________________ (build) a burger place where my favourite restaurant used to lớn be. Our culture _____________________ (belong) to everytoàn thân, and I _____________________ (not understand) why the town leaders _____________________ (not do) khổng lồ preserve sầu it. They simply _____________________ (not care). In fact, I _____________________ (think) of starting an action group. I _____________________ (appear) on a TV show on Friday evening to lớn make people aware of how important this issue is. It’s time for us lớn start doing something before it _____________________ (get) too late. 

3. Đáp án bài xích tập thì hiện nay đơn

*

3.1. bài tập cơ bản

Bài 1Bài 2:Bài 3:Bài 4:
1. starts 2. likes 3. bake 4. writes 5. takes care 6. has 7. swim 8. helps 9. is – tells 10. are1. is 2. is 3. are 4. is 5. is – am 6. are not 7. are 8. Is 9. is 10. are1. How do you go to lớn school? 2. We don’t believe sầu ghost 3. How often bởi you study English? 4. Mike doesn’t play soccer in the afternoons. 5. She has two daughters 6. I don’t lượt thích lemonade very much 7. It’s often rain on Wenesdays 8. Jane never wears jeans 9. Danny phones his father on every Sundays 10. I am from Vienna,Austria1. is 2. teaches 3. learn 4. comes 5. has 6. goes. 7. meets 8. drinks

Để thử nghiệm trình độ chuyên môn và cải thiện năng lực nghe Tiếng Anh bài bản nhằm đáp ứng nhu cầu nhu cầu các bước nlỗi viết E-Mail, thuyết trình,…quý khách hàng rất có thể tìm hiểu thêm khóa đào tạo và huấn luyện Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm tại TOPICA Native sẽ được hội đàm thẳng thuộc giảng viên phiên bản xứ.

3.2. các bài luyện tập nâng cao

Bài 1:

is listening are staying go is buying hasleave are driving meet go comes am having does 

Bài 2: 

am writingseemsare takingare losingis changingare buildingbelongsdon’t understandaren’t doingdon’t caream thinkingam appearinggets

Vậy là bài học kinh nghiệm về thì hiện thời đơn – thì dễ dàng nhất trong giờ Anh đã kết thúc rồi. Các các bạn lưu giữ có tác dụng bài xích tập vừa đủ nhằm đảm bảo an toàn nằm trong được thì với lưu giữ rõ hơn. Chúc các bạn học tập xuất sắc và đạt điểm cao!