BÀI TẬP LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ CƠ BẢN

Thiết lập lớp PhanSo nhằm biểu diễn quan niệm phân số cùng với nhì yếu tố tài liệu tử số, mẫu mã số với các hàm thành phần cùng, trừ, nhân, chia nhì phân số, những hàm yếu tố xuất, nhập, định vị trị đến phân số. Viết lịch trình cho phép nhtràn lên nhị phân số, in ra tác dụng những phnghiền tân oán cộng, trừ, nhân, phân chia hai phân số kể trên.

Bạn đang xem: Bài tập lập trình hướng đối tượng c++ cơ bản

Code tsi mê khảo


#include using namespace std;class PhanSo{private: int tu, mau;public: void set(int t, int m) tu = t; mau = m; void nhap() cout > tu >> mau; void xuat() { cout

những bài tập 2 Lập trình phía đối tượng

Bài 2:

Xây dựng lớp trình diễn quan niệm số phức với nhì yếu tố tài liệu thực, ảo và các hàm nguyên tố xuất, nhập, định quý giá cho số phức, cộng, trừ, nhân, chia nhị số phức. Viết chương trình có thể chấp nhận được nhập lệ hai số phức, in ra tác dụng các phnghiền toán cùng, trừ, nhân, phân chia nhị số phức kể trên.

*

Code tđắm đuối khảo


#include using namespace std;class sophucprivate: float thuc, ao;public: sophuc() sophuc(float t, float a) thuc = t; ao = a; void nhap(); void xuat(); void cong(sophuc a); void tru(sophuc a); void nhan(sophuc a); void chia(sophuc a); ~sophuc() ;;void sophuc::nhap() cout > thuc >> ao;void sophuc::xuat(){ cout = 0) cout

Những bài tập 3 Lập trình phía đối tượng

Bài 3:

Xây dựng lớp Candidate (Thí sinh) gồm những trực thuộc tính: mã, thương hiệu, tháng ngày năm sinch, điểm thi Toán, Văn uống, Anh với những cách thức cần thiết.

Xem thêm: Học Sinh Lớp 6C Khi Xếp Hàng 2 Hàng 3 Hàng 4 Hàng 8 Đều Thừa 1 Người

Xây dựng lớp TestCandidate để khám nghiệm lớp trên:

– Nhập vào n thí sinc (n vì người tiêu dùng nhập)

– In ra đọc tin về những thí sinc bao gồm tổng điểm lớn hơn 15

Lưu ý: Phần dưới đây tôi đã có tác dụng không đúng tận hưởng đề bài xích, dẫu vậy do chưa có thời gian điều chỉnh, đề xuất các bạn chú ý là nó bất ổn nhé. Phải tạo ra class TestCandidate trong các số ấy gồm mảng chứa Candidate cùng triển khai đề nghị của chính nó, chđọng chưa hẳn tuân theo giải pháp dưới đây – Mình sẽ làm cho thiếu hụt class TestCandidate.

Code tmê say khảo

// Mình đang viết kiểu include file để tập làm cho thân quen với những giải pháp viết không giống nhau:

Candidate.h


#include #include using namespace std;#pragma onceclass Candidateprivate: string ma, ten, ngaysinh; float van, toan, anh;public: Candidate(); ~Candidate(); void nhap(); float tongdiem(); void xuat(); void tren15();;
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
#include
#include
using namespace std;
#pragma once
class Candidate

private:
string ma, ten, ngaysinh;
float van, toan, anh;
public:
Candidate();
~Candidate();
void nhap();
float tongdiem();
void xuat();
void tren15();
;

Candidate.cpp


#include "Candidate.h"using namespace std;void Candidate::nhap() cin >> ma >> ten >> ngaysinch >> van >> toan >> anh;Candidate::Candidate()float Candidate::tongdiem() return van + toan + anh;void Candidate::xuat() cout 15) Candidate::xuat();Candidate::~Candidate()
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
#include "Candidate.h"
using namespace std;
void Candidate::nhap()

cin >> ma >> ten >> ngaysinc >> van >> toan >> anh;

Candidate::Candidate()
float Candidate::tongdiem()

return van + toan + anh;

void Candidate::xuat()
" anh endl;

void Candidate::tren15()

if (Candidate::tongdiem() > 15)
Candidate::xuat();

Candidate::~Candidate()

Main.cpp


#include #include "Candidate.h"using namespace std;int main(){ int n; Candidate a<100>; cin >> n; for (int i = 1; i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
#include
#include "Candidate.h"
using namespace std;
int main()

int n;
Candidate a<100>;
cin >> n;
for (int i = 1; i n; i++)
a.nhap();
cout "Diem tren 15: ";
for (int i = 1; i n; i++)
a.tren15();
system("pause");
return 0;

Đây là demo mẫu:

input:


1
2
3
4
5
6
7
6
UIT16521215 Miticc06 1998 7.5 9.5 8.75

output


1
2
3
4
5
Diem tren 15:
UIT16521215 - Miticc06 - 1998 | 7.5 | 9.5 | 8.75


C++, Lập trình hướng đối tượng người tiêu dùng OOP Lập trình phía đối tượng người tiêu dùng OOPhường. permalink.

Post navigation


750A – New Year và Hurry
HAPPYNEWYEAR – Happy new year 2017

2 thoughts on “ các bài tập luyện cơ phiên bản về lớp (class) – Thực hành 2”


*
Bất says:
8 Tháng Tư, 2017 at 20:55

Trong bài xích 1 cho biết kết quả của câu hỏi Copy Paste :))) coutTrả lời

Trả lời Hủy

Email của các bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các ngôi trường yêu cầu được lưu lại *

Bình luận

Tên *

Thư điện tử *

Trang web

Lưu thương hiệu của mình, gmail, và website trong trình coi sóc này mang lại lần phản hồi tiếp nối của mình.