… Việt Hùng Trang 6 Bài giảng: Truyền số liệu Chương 2: Ý niệm bảnBiên dịch: Nguyễn Việt Hùng Trang 9 Bài giảng: Truyền số liệu Chương 5: Mã hóa và điều chếIII.BÀI LUYỆN TẬP70. Cho tốc độ … bị dùng truyền và nhận dữ liệu nhị phân được gọi là:a. thiết bị đầu cuối dữ liệu (DTE)b. thiết bị truyền dẫn dữ liệu c. mã hóa đầu cuối số d. thiết bị truyền số 39. Thiết bị dùng truyền và … chiều dài cáp là từ 40 feet (12m) đến: Bài giảng: Truyền số liệu Chương 3: Mô hình OSIIII. BÀI TẬP1. Giả sử 6 thiết bị được kết nối theo tôpô lưới, cần bao nhiêu kết nối? Mỗi thiết bị cần…

Đang xem: Bài tập kỹ thuật truyền số liệu có lời giải

*

*

*

Xem thêm:

*

*

… mạng truyền số liệu hiện đại. Các thành phần không thể thiếu được trong một mạng truyền số liệu? Định nghĩa mạng truyền số liệu hiện đại:Mạng số liệu bao gồm 2 hay nhiều hệ thống truyền … khối trong mô hình truyền số liệu hiệnđại?Hình 1: Mô hình mạng truyền số liệu hiện đạiCác khối chính trong mô hình truyền số liệu hiện đại bao gồm:+Thiết bị đầu cuối dữ liệu. DTE (Data Terminal … thích.Mạng số liệu được thiết kế nhằm mục đích thể nối nhiều thiết bị đầu cuối với nhau. Để truyền số liệu ta thể dùng mạng điện thoại hoặc dùng đường truyền riêng tốc độ cao. Dịch vụ truyền…

Xem thêm:

… Mạng số liệu được thiết kế nhằm mục đích thể nối nhiều thiết bị đầu cuối với nhau . Để truyền số liệu ta thể dùng mạng điện thoại hoặc dùng đường truyền riêng tốc độ cao . Dịch vụ truyền … nhiều thiết bị truyền thông. IV. PHẦN CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP Câu 1 : Trong hệ thống truyền số liệu các khôi bản gồm A 2 khối B 4 Khối C 5 Khối D 7 Khối 33 có thiết bị nào đồng hồ và … Dùng thuật ngữ RF vì mỗi kênh dùng tần số thuộc phổ tần RF. Sóng mang truyền được điều chế bằng dữ liệu truyền và sóng thu được giải điều chế để suy ra số liệu. 2.1.5. Các tín hiệu cáp quang Có…

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *