Bài tập kết hợp thì quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành

Lớp 1-2-3

Lớp 1

Lớp 2

Vở bài tập

Lớp 3

Vsinh sống bài tập

Đề kiểm tra

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh hoạt bài xích tập

Đề kiểm tra

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vsống bài tập

Đề kiểm tra

Lớp 6

Sách giáo khoa

Sách/Vlàm việc bài bác tập

Đề kiểm tra

Chuim đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh sống bài xích tập

Đề kiểm tra

Chuyên ổn đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vnghỉ ngơi bài xích tập

Đề kiểm tra

Chuyên ổn đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh sống bài tập

Đề kiểm tra

Chuim đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vngơi nghỉ bài tập

Đề kiểm tra

Chuim đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vngơi nghỉ bài tập

Đề kiểm tra

Chulặng đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh hoạt bài bác tập

Đề kiểm tra

Chulặng đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Mục lục các bài luyện tập Ngữ pháp tiếng Anhnhững bài tập các thì trong giờ đồng hồ AnhMột số bài bác tập Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh khácTài liệu giờ Anh tmê say khảo
bài tập minh bạch hiện giờ hoàn thành với thừa khứ 1-1 (II)
Trang trước
Trang sau

Những bài tập sáng tỏ hiện nay kết thúc và thừa khứ đơn

Tương ứng với từng bài bác trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng bản thân đã cung cấp mang lại các bạn phần bài bác tập để thực hành thực tế luôn luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp giờ Anh này giúp bạn ôn tập cùng đọc sâu rộng những phần triết lý đã được trình diễn vào loạt bài Ngữ pháp giờ Anh.

Bạn đang xem: Bài tập kết hợp thì quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành

Trước lúc có tác dụng các bài luyện tập minh bạch hiện nay xong xuôi với vượt khứ đọng đơn trong giờ đồng hồ Anh, nếu như bạn có nhu cầu hiểu lại phần ngữ pháp giờ Anh khớp ứng, chúng ta cũng có thể tham khảo tại chương: Phân biệt hiện nay hoàn thành cùng vượt khđọng đối kháng vào tiếng Anh.

Với những tự bắt đầu mình sẽ không dịch sẵn nhưng mà bạn nên từ mày mò vì chưng điều này sẽ giúp đỡ các bạn lưu giữ lâu dài hơn. Sau khi chúng ta đã làm kết thúc bài tập, nhằm đối chiếu coi mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn bấm chuột vào phần Hiển thị đáp án ở dưới.

Dưới đây là phần các bài tập luyện rõ ràng hiện thời hoàn thành với vượt khđọng đơn:

Sau lúc làm hoàn thành mỗi bài bác, nhằm đối chiếu cùng với câu trả lời, mời bạn nhấn vào vào Hiển thị đáp án.

Bài 1: Are you underlined parts of these sentences right or wrong? Correct them where necessary.

1I"ve lost my key. I can"t find it anywhere.Ok
2Have you eaten a lot of sweets when you were a child?Did you eat
3I"ve bought a new oto. You must come & see it............
4I"ve bought a new oto last week. ...........
5When have you been yesterday evening?...........
6Lucky has left school in 1999............
7I"m looking for Mike. Have sầu you seen him?...........
8Have sầu you been lớn Paris? "Yes, many times"...........
9I"m very hungry. I haven"t eaten much today............
10When has this book been published............
Hiển thị đáp án
3. OK

4. I bought

5. Where were you

6. Lucy left school

7. OK

8. OK

9. OK

10. When was this book published?


Bài 2: Make sentences from the words in brackets.Use the present perfect or past simple.

1. (it/not/rain/this week) It hasn"t rained this week.

2. (the weather/be/cold/recently) The weather ..........

3. (it/cold/last week) It ..........

4. (I /not/read/a newspaper yesterday) I ..........

5. (I/not/read/a newspaper today) I ..........

6. (Emily/earn/a lot of money/this year) .............

7. (she/not/ earn/so much/ last year) .............

Xem thêm: Game Thời Trang Tsubasa - Game Thời Trang Sakura Và Thú Nhồi Bông

8. (you/ have/a holiday recently?) .............


2. The weather has been cold recently

3. It was cold last week

4. I didn"t read a newspaper yesterday

5. I haven"t read a nespaper today

6. Emily has earned a lot of money this year

7. She didn"t earn so much last year

8. Have you had a holiday recently?


Bài 3: Put the verb into lớn the correct from present perfect or past simple.

1. I don"t know where Lisa is. Have you seen (yoo/see) her?

2. When I ... (get) trang chính last night, I ... (be ) very tired và I ... (go) straight to bed.

3. A: ... (you/finish) painting the bedroom?

B: Not yet. I"ll finish it tomorrow.

4. George ... (not/be) very well last week.

5. Mr.Clark ... (work) in a ngân hàng for 15 years. Then he gave sầu ip up.

6. Molly lives in Dublin. She ... (live) there all her life.

7. A: ... (you/go) to lớn the cinema last night?

B: Yes, but it ... (be) a mistake. The film ... (be) awful

8. My grandfather ... (die) before I was born. I ... (never/meet) hyên ổn.

9. I don"t know Carol"s husb&. I ... (never/meet) hyên ổn.

10. A: Is Martin here? B: No, he ... (go) out.

A: When exactly ... (he/go) out? B: About ten minutes ago.

11. A: Where bởi vì you live? B: In Boston.

A: How long ... (you/lve) there? B: Five sầu years

A: Where ... (you/like) before that? B : In Chicago.

A: And how long ... (you/like) in Chicago? B: Tow years.


2. got…was…went

3. have sầu you finished

4. wasn"t

5. worked

6. has lived

7. did you go…was.was

8. died…never met

9. have sầu never met

10. has gone

11. have you lived…did you live…did you live


Bài 4: Write sentences about yourself using the ideas in brackets.

1. (something you haven"t done today) I haven"t eaten any fruit today.

2. (something you haven"t done today) ...............

3. (something you didn"t do yesterday) ...............

4. (something you did yesterday evening) ...............

5. (something you haven"t done recently) ...............

6. (something you"ve sầu done a lot recently) ...............

Hiển thị đáp án

Example answers:

2. I haven"t bought anything today

3. I dindn"t watch TV yesterday

4. I want out with some friends yesterday evening

5. I haven"t been to the cinema recently

6. I"ve sầu read a lot of books recently


Đã có app umakarahonpo.com trên điện thoại thông minh, giải bài bác tập SGK, SBT Soạn vnạp năng lượng, Vnạp năng lượng chủng loại, Thi online, Bài giảng....miễn tầm giá. Tải ngay lập tức vận dụng trên Android với iOS.

*

*

Loạt bài bác những bài tập ngữ pháp tiếng Anh của Shop chúng tôi 1 phần dựa trên cuốn nắn sách English Grammar In Use của người sáng tác Raymond Murphy.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/umakarahonpo.comteam/ hoặc facebook cá thể Nguyễn Thanh hao Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjaông chồng để liên tục theo dõi các loạt bài bác tiên tiến nhất về Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Pykhông lớn,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.