Bài tập hỗn hợp kim loại tác dụng với hno3

Mời quý thầy cô cùng các bạn học sinh lớp 11 tìm hiểu thêm Bài tập chăm đề Axit Nitric được umakarahonpo.com đăng tải sau đây.

Bạn đang xem: Bài tập hỗn hợp kim loại tác dụng với hno3

Đang xem: bài bác tập hỗn hợp kim loại chức năng với hno3

Tài liệu bao hàm lý thuyết và những dạng bài xích tập chuyên đề Axit Nitric (HNO3) giúp chúng ta lớp 11 bao gồm thêm các tài liệu tham khảo, củng cố kiến thức để học tốt môn chất hóa học lớp 11. Trong khi các bạn xem thêm bài tập phương pháp tính pH. Chúc các bạn học tốt.


Bài tập chuyên đề Axit Nitric

I. Một vài lưu ý

1. Tính oxi hóa của HNO3HNO3 thể hiện tính oxi hóa táo tợn khi tác dụng với những chất bao gồm tính khử như: Kim loại, phi kim, những hợp hóa học Fe(II), hợp hóa học S2-, I-, . . . Thông thường:+ ví như axit đặc, nóng tạo ra sản phẩm NO2+ nếu axit loãng, thường tạo ra NO. Nếu chất khử tất cả tính khử mạnh, mật độ axit và nhiệt độ thích hợp hoàn toàn có thể cho ra N2O, N2, NH4NO3.* Chú ý:1. Một trong những kim nhiều loại (Fe, Al, Cr, . . .) không tan vào axit HNO3 đặc, nguội vày bị thụ động hóa.2. Trong một vài bài toán ta phải chăm chú biện luận trường hợp tạo thành các thành phầm khác: NH4NO3 dựa theo cách thức bảo toàn e (nếu ne đến > ne nhận để tạo nên khí) hoặc dựa theo dữ khiếu nại đề bài (chẳng hạn mang đến dung dịch NaOH vào dung dịch sau phản bội ứng thấy tất cả khí thoát ra) hoặc các hợp chất khí của Nitơ nhờ vào tỉ khối hơi của hỗn hợp đã cho.3. Khi axit HNO3 tác bazơ, oxit bazơ không tồn tại tính khử chỉ xảy ra phản ứng trung hòa.4. Cùng với kim loại có khá nhiều hóa trị (như Fe, Cr), nếu cần sử dụng dư axit sẽ khởi tạo muối hóa trị 3của kim loại (Fe3+, Cr3+); nếu axit dùng thiếu, dư kim loại sẽ tạo muối hóa trị 2 (Fe2+, Cr2+), hoặc rất có thể tạo đồng thời 2 loại muối.5. Các chất khử bội phản ứng với muối NO3 trong môi trường axit tương tự phản nghịch ứng với HNO3. Ta đề nghị quan tâm bản chất phản ứng là phương trình ion.

II. Chế độ giải bài tập:

Dùng định nguyên lý bảo toàn e.

* Đặc biệt+ giả dụ phản ứng tạo ra nhiều thành phầm khử của N thì ne dường = Sne nhận+ Nếu có khá nhiều chất khử tham gia phản ứng Sne nhịn nhường = ne nhận- Trong một số trường hợp yêu cầu kết hợp với định chính sách bảo toàn năng lượng điện tích (tổng năng lượng điện dương = tổng điện tích âm) với định nguyên tắc bảo toàn nguyên tố– hoàn toàn có thể sử dụng phương trình ion – electron hoặc các bán làm phản ứng nhằm biểu diễn các quá trình.M → Mn+ + ne4H+ + NO3- + 3e → NO + 2H2O+ Đặc biệt trong trường hợp kim loại công dụng với axit HNO3 ta có:nHNO3 (pư) = 2nNO2 = 4nNO = 10nN2O = 12nN2 = 10nNH4NO3nNO3- (trong muối) = nNO2 = 3nNO = 8nN2O = 10nN2 = 8nNH4NO3 trường hợp hỗn hợp gồm cả sắt kẽm kim loại và oxit kim loại phản ứng với HNO3 (và giả sử tạo nên khí NO) thì: nHNO3 (pư) = 4nNO + 2nO (trong oxit KL)


III. Một số Ví dụ

VD1. Hoà tan hoàn toàn m g bột Cu trong 800 g hỗn hợp HNO3 được hỗn hợp Y cùng 2,24 lit khí NO (đktc). Y chức năng vừa đầy đủ với 300 ml dung dịch NaOH 2 M được kết tủa R. Sau khi nung R đến khối lượng không thay đổi thu được trăng tròn g hóa học rắn.a, Tính cân nặng Cu ban đầu.b. Tính khối lượng các hóa học trong Y và nồng độ % của hỗn hợp HNO3đã dùngGiải:nNO = 2,24/22,4 = 0,1 mol; nNaOH = 0,3.0,2 = 0,06 molKhi đến Y công dụng với hỗn hợp NaOH nhận được kết tủa R chỉ đựng Cu(OH)2.Chất rắn thu được lúc nung là CuO Þ nCuO = 20/80 = 0,25 mol Þ = nCuO = 0,25 mol.Theo định lao lý bảo toàn nguyên tố:nCu (ban đầu) = nCu (trong CuO) = 0,25 mol Þ mCu = 0,25.64 = 16 gTrong X, n= = 0,25 mol m= 188.0,25 = 47 gCu → Cu2+ + 2e0,25 mol 0,5 molMà

*

0,3 mol 0,1 molVậy chứng minh phản ứng của Cu cùng HNO3 phải tạo thành NH4NO3.ne (Cu nhường) = Sne nhấn = 0,5 mol ne nhận= 0,5 – 0,3 = 0,2 mol…………….Dạng 1: Kim loại tính năng với HNO3Axit bội nghịch ứng với Kim loại.Bài 1. Hoà tan hoàn toàn 1,2 gam kim loại X vào hỗn hợp HNO3 dư thu được 0,224 lít khí nitơ độc nhất vô nhị (đktc). Khẳng định kim loại X?Bài 2. Hòa tan 16,2 gam kim loại hoá trị III vào 5 lít hỗn hợp HNO3 0,5 M (D = 1,25 g/ml). Sau khi phản ứng chấm dứt thu được 2,8 lit hỗn hợp khí X có NO, N2 (0oC, 2 atm). Trộn tất cả hổn hợp khí X cùng với lượng oxi toàn vẹn sau phản ứng thấy thể tích khí chỉ bằng 5/6 toàn diện và tổng thể tích X cùng oxi mới cho vào.a. Tìm sắt kẽm kim loại đã dùng.b. Tính mật độ % dung dịch HNO3sau bội phản ứng.

Xem thêm: Xem Đội Bóng Thiếu Lâm, - Phim Lẻ Đội Bóng Thiếu Lâm,

Bài 3. Hoà tan trọn vẹn 17,28 gam Mg vào hỗn hợp HNO3 0,1M thu được hỗn hợp A và 1,344 lít các thành phần hỗn hợp khí X có N2 cùng N2O (ở 00C, 2 atm). Thêm 1 lượng dư KOH vào hỗn hợp A, đun cho nóng thì gồm một khí thoát ra. Khí này tính năng vừa đủ với 200 ml hỗn hợp H2SO4 0,1 M. Tính thể tích mỗi khí trong hỗn hợp X?Bài 4. đến x mol Fe tính năng với dung dịch đựng y mol HNO3 nhận được khí NO duy nhất và dung dịch B. Dung dịch B rất có thể tồn tại rất nhiều ion nào? Biện luận dục tình giữa x với y nhằm trong hỗn hợp B tồn tại những ion đó.Axit làm phản ứng với hỗn hợp kim loại.Bài 5. Xác định thể tích hỗn hợp HNO3 1M (loãng) ít nhất cần dùng để hoà tan trọn vẹn hỗn hợp tất cả 0,15 mol Fe và 0,15 mol Cu (biết bội nghịch ứng tạo hóa học khử duy nhất là NO)?Bài 6. Hoà tan hoàn toàn 0,368 gam các thành phần hỗn hợp Al và Zn nên vừa đầy đủ 25 lít hỗn hợp HNO3 bao gồm pH = 3. Sau phản bội ứng thu được dung dịch A chứa 3 muối hạt (không tất cả khí thoát ra).a. Tính cân nặng của mỗi kim loại trong lếu láo hợp.b. Cung ứng dung dịch A một lượng dư dung dịch NH3. Tính khối lượng kết tủa thu được.Bài 7. Hỗn thích hợp X gồm Mg, Al, Zn có trọng lượng 8,6 gam được chia làm 2 phần bởi nhau.- Phần 1: Đem đốt cháy trọn vẹn trong O2 dư thu được 7,5 gam các thành phần hỗn hợp oxit.- Phần 2: Hoà tung trong dung dịch HNO 3 đặc, nóng, dư được V lít (đktc) khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất).Xác định V?Bài 8. Lấy m gam tất cả hổn hợp X gồm Cu và Fe (tỉ lệ cân nặng là 7 : 3) phản bội ứng hoàn toàn với dung dịch đựng 44,1 gam HNO3; sau phản nghịch ứng còn lại 0,75m gam hóa học rắn và 5,6 lít khí Y có NO và NO2 (đktc). Kiếm tìm m?Dạng 2. Kim loại phản ứng với tất cả hổn hợp HNO3 cùng H2SO4Bài 1: Cho 3,2 gam bột Cu tác dụng với 100 ml dung dịch hỗn hợp có HNO3 0,8 M và H2SO4 0,2 M. Sau khi phản ứng hoàn toàn, hiện ra V lít khí NO (sản phẩm khử độc nhất đktc). Tìm giá trị của V?Bài 2: Hoà tan hoàn toàn m gam tất cả hổn hợp X (Cu, Ag) vào dung dịch đựng HNO3 và H2SO4 thu được dung dịch Y chứa 7,06 gam muối bột và hỗn hợp khí Z cất 0,05 mol NO2 với 0,01 mol SO2. Giá trị của m là?Bài 3: mang lại 12,9 gam tất cả hổn hợp Al và Mg phản nghịch ứng với 100 ml dung dịch hỗn hợp HNO3 với H2SO4 nhận được 0,1 mol côn trùng khí SO2, NO, N2O. Cô cạn hỗn hợp thu được sau phản ứng được bao nhiêu gam muối bột khan?Dạng 3: chứng tỏ tính oxi hoá của NO3 – sắt kẽm kim loại phản ứng với muối bột nitrat trong môi trường thiên nhiên axitBài 1. Cho một lượng Cu2S tính năng hoàn toàn với hỗn hợp HNO3 đun nóng. Phản nghịch ứng chế tạo ra thành dung dịch A1 và làm cho giải phóng ra khí A2 ko màu, bị hoá nâu trong không khí. Phân chia A1 thành hai phần. Thêm hỗn hợp BaCl2 vào phần 1, thấy sản xuất thành kết tủa white A3 không tan trong axit dư. Thêm lượng dư hỗn hợp NH3 vào phần hai mặt khác khuấy hồ hết hỗn hợp, thu được dung dịch A4 có màu xanh lá cây đậm.a. Hãy xác định A1, A2, A3, A4là gì?b. Viết phương trình phản nghịch ứng mô tả các quá trình hoá học vừa nêu trên.Bài 2. Cho 19,2 g Cu vào 500 ml dung dịch NaNO3 1M, sau đó thêm 500 ml hỗn hợp HCl 2M được hỗn hợp Aa. Cu có tan không còn không? Tính thể tích NO cất cánh ra ở đktc.b. Tính nồng độ mol các ion trong dung dịch A chiếm được sau phản ứng.c. Cần thêm từng nào lítdung dịch NaOH 0,2 M nhằm kết tủa hết Cu2+chứa trong dung dịch A.Bài 3. Hoà chảy 26,88 gam bột sắt kẽm kim loại đồng trong dung dịch HNO3 loãng. Sau khi dứt phản ứng, gồm 4,48 lít khí NO (đktc) thoát ra và còn sót lại m gam hóa học không tan. Thêm tiếp rảnh rỗi V ml dung dịch HCl 3,2 M vào nhằm hoà tung vừa hết m gam hóa học không tan, gồm khí NO thoát ra (duy nhất). Xác định trị số của V?Bài 4. Khuấy kĩ dung dịch chứa 13,6 gam AgNO3 cùng với m gam bột Cu rồi thêm tiếp vào kia 100 ml dung dịch H2SO4 (loãng) cùng đun nóng tính đến khi bội phản ứng xảy ra hoàn toàn thì nhận được 9,28 gam bột kim loại, hỗn hợp A cùng khí NO. Lượng NaOH cần thiết để tác dụng hết với những chất trong hỗn hợp A là 0,325 mol.a. Tính m với thể tích khí NO thu được làm việc đktc.b. Tính khối lượng các chất trong hỗn hợp A.c. Tính mật độ mol/l của hỗn hợp H2SO4dùng.Bài 5. Cho 5,8 gam FeCO3 tính năng vừa đầy đủ với hỗn hợp HNO3 được hỗn hợp hai khí ko màu hoá nâu quanh đó không khí và dung dịch X. Thêm hỗn hợp H2SO4 loãng dư vào X thì dung dịch thu được hoà tan tối đa m gam Cu hiểu được phản ứng tạo thành phầm khử độc nhất vô nhị là NO. Quý giá của m là?Dạng 4. Bài toán tổng thích hợp axit nitric chức năng với kim loại Bài 1. So sánh thể tích khí NO (duy nhất) bay ra trong 2 xem sét sau (các khí đo trong thuộc điều kiện):TN1: đến 3,84 gam Cu phản nghịch ứng với 80 ml dung dịch HNO3 1,0 mol/lít.TN2: mang lại 3,84 gam Cu bội nghịch ứng cùng với 80 ml dung dịch đựng HNO3 1,0 mol/lít cùng H2SO4 0,5 mol/lít.Bài 2.