BÀI TẬP HIỆU ỨNG ĐIỆN TỬ TRONG HÓA HỮU CƠ

*

Bạn đang xem: Bài tập hiệu ứng điện tử trong hóa hữu cơ

*

*

*

*

*
m- > p- vì –I giảm theo chiều dài mạch CKhả năng hút (-I) tuyệt đẩy (+C) điện tử của..." data-index="27" src="https://image.umakarahonpo.comcdn.com/ch2-cacloaihieuung-120831110759-phpapp01/85/ch2cac-loai-hieu-ungptsn-27-320.jpg?cb=1346411345" srcset="https://image.umakarahonpo.comcdn.com/ch2-cacloaihieuung-120831110759-phpapp01/85/ch2cac-loai-hieu-ungptsn-27-320.jpg?cb=1346411345 320w, https://image.umakarahonpo.comcdn.com/ch2-cacloaihieuung-120831110759-phpapp01/95/ch2cac-loai-hieu-ungptsn-27-728.jpg?cb=1346411345 638w, https://image.umakarahonpo.comcdn.com/ch2-cacloaihieuung-120831110759-phpapp01/95/ch2cac-loai-hieu-ungptsn-27-1024.jpg?cb=1346411345 1024w" loading="lazy" id="slide-image-26" />
*
F3C-CH2-COOH > F3C-CH2..." data-index="31" src="https://image.umakarahonpo.comcdn.com/ch2-cacloaihieuung-120831110759-phpapp01/85/ch2cac-loai-hieu-ungptsn-31-320.jpg?cb=1346411345" srcset="https://image.umakarahonpo.comcdn.com/ch2-cacloaihieuung-120831110759-phpapp01/85/ch2cac-loai-hieu-ungptsn-31-320.jpg?cb=1346411345 320w, https://image.umakarahonpo.comcdn.com/ch2-cacloaihieuung-120831110759-phpapp01/95/ch2cac-loai-hieu-ungptsn-31-728.jpg?cb=1346411345 638w, https://image.umakarahonpo.comcdn.com/ch2-cacloaihieuung-120831110759-phpapp01/95/ch2cac-loai-hieu-ungptsn-31-1024.jpg?cb=1346411345 1024w" loading="lazy" id="slide-image-30" />
*

*
Xem thêm: Từ Nay Về Sau Đôi Mình Chẳng Nói Với Nhau Câu Gì, Cám Ơn Người Đã Rời Xa Tôi