BÀI TẬP ĐỊNH LUẬT ÔM CHO CÁC LOẠI ĐOẠN MẠCH

*


1/ Biểu thức định quy định ôm cho đoạn mạch AB

$I_AB = dfracU_AB+E_p-E_tR_N+r_p+r_t$

Trong đó:

$I_AB$: cường độ chiếc năng lượng điện qua đoạn AB theo hướng A → B$E_P$ = suất điện động của nguồn vạc (V)$E_t$ = suất điện rượu cồn của nguồn thu (V)$r_p$ = điện trsinh sống trong nguồn vạc (Ω)$r_t$ = điện trlàm việc trong thu nhập (Ω)$R_N$: năng lượng điện trsinh sống tương tự của mạch bên cạnh (Ω)

2/ Công thức hiệu điện nạm giữa nhị đầu đoạn mạch AB

$U_AB = sum pm E pm I(R_N + r)$

Quy ước dấu:

Lấy vệt +I nếu cái I tất cả theo hướng A→B ngược chở lại mang lốt –Ikhi đi từ A→B: gặp gỡ mối cung cấp nào rước nguồn kia, gặp mặt cực nào rước lốt của rất đó.

Bạn đang xem: Bài tập định luật ôm cho các loại đoạn mạch

3/ Định lý về nút ít mạch (địa điểm giao nhau của về tối tgọi 3 nhánh):

Tại một điểm nút ta luôn tất cả $sum I_ extđến = sum I_ extđi$


II/ Những bài tập định phép tắc ôm cho đoạn mạch đựng nguồn, vật dụng thu áp dụng cách thức hiệu điện gắng và định lý về nút ít mạch.

các bài luyện tập 1. Cho mạch điện như hình vẽ

E1 = 8V; r1 = 1,2Ω; E2 = 4V; r2 = 0,4Ω; R = 28,4Ω; UAB = 6V

a/ Tính cưng cửng độ loại điện trong mạch cùng cho thấy chiều của nó

b/ Tính hiệu điện nỗ lực U$_AC$ với U$_CB$


Hướng dẫn

*


<Ẩn HD>
bài tập 2. Cho mạch năng lượng điện nhỏng hình vẽ

*

E1 = 2,1V; E2 = 1,5V; r1 = r2 = 0; R1 = R3 = 10Ω; R2 = 20Ω

Tính cường độ dòng năng lượng điện qua mạch thiết yếu với qua những năng lượng điện trngơi nghỉ.


Hướng dẫn

*


<Ẩn HD>
các bài luyện tập 3. Cho mạch năng lượng điện nlỗi hình vẽ

*

E1 = E2 = 6V; r1 = 1Ω; r2 = 2Ω; R1 = 5Ω; R2 = 4Ω

Vôn kế chỉ 7,5V có năng lượng điện trnghỉ ngơi rất to lớn cực dương mắc vào điểm M Tính

a/ Hiệu năng lượng điện nắm U$_AB $

b/ Điện trngơi nghỉ R

c/ Công suất cùng công suất của từng nguồn


Hướng dẫn

*


<Ẩn HD>
Những bài tập 4. Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ

*

R = 10Ω; r1 = r2 = 1Ω ; R$_A$ = 0; Khi dịch rời nhỏ chạy mang đến quý giá R$_o $số chỉ của ampe kế không đổi bởi 1A. Xác định E1; E2


Hướng dẫn

Để số chỉ ampe kế ko nhờ vào vào sự thay đổi của Ro thì cái năng lượng điện qua Ro đề nghị bằng 0. lúc đó chỉ bao gồm chiếc qua E1 với R => E1 đề xuất là máy phân phát và hôm nay ta cũng có

I1 = I$_A$ = 1A

=> Chiều mẫu năng lượng điện nlỗi hình vẽ

*

UAB = IR = 10V = E2

UAB = E1 – I1r1 => E1= 11V


<Ẩn HD>
bài tập 5. Cho mạch năng lượng điện nhỏng hình vẽ

*

E1 = 12V; r1 = 1Ω; E2 = 6V; r2 = 2Ω; E3 = 9V; r3 = 3Ω; R1 = 4Ω; R2 = 2Ω; R3 = 3Ω. Tính U$_AB $cùng cường độ chiếc năng lượng điện qua từng điện trở.


Hướng dẫn
<Ẩn HD>
Những bài tập 6. Cho mạch năng lượng điện nhỏng hình vẽ

*

E1 = 10V; r1 = 0,5Ω; E2 = 20V; r2 = 2Ω; E3 = 13V; r3 = 2Ω; R1 = 1,5Ω; R3= 4Ω

a/ Tính cường độ đòng diện chạy trong mạch chính

b/ Xác định số chỉ của vôn kế


Hướng dẫn
<Ẩn HD>
bài tập 7. Cho mạch năng lượng điện nlỗi hình vẽ

*

E1 = 1,9V; r1 = 0,3Ω; E2 = 1,7V; r1 = 0,1Ω; E3 = 1,6V; r3 = 0,1Ω. Ampe kế A chỉ số 0. Tìm R với những loại năng lượng điện. Coi rằng điện trsống của ampe kế không đáng kể, năng lượng điện trsống vôn kế khôn xiết bự.


Hướng dẫn
<Ẩn HD>
Những bài tập 8. Cho mạch điện như hình vẽ

*

E1 = 12V; r1 = 1Ω; E2 = 6V; r2 = 2Ω; E3 = 9V; r3 = 3Ω; R4 = 6Ω; R1 = 4Ω; R2 = R3 = 3Ω

Tính hiệu điện nạm giữa AB


Hướng dẫn
<Ẩn HD>
Những bài tập 9. Cho mạch điện nlỗi hình vẽ

*

E = 3V; r = 0,5Ω; R1 = 2Ω; R2 = 4Ω; R4 = 8Ω; R5 = 100Ω. Ban đầu K msinh sống cùng ampe kế I = 1,2A coi R$_A$ = 0

a// Tính UAB với độ mạnh cái năng lượng điện qua từng năng lượng điện trlàm việc.

b/ Tìm R3 và U$_MN$

c/ Tìm độ mạnh cái điện trong mạch chính với từng nhánh Khi K đóng.


Hướng dẫn
<Ẩn HD>
các bài tập luyện 10. Cho mạch điện nhỏng hình vẽ

*

E1 = 20V; E2 = 32V; r1 = 1Ω; r2 = 0,5Ω; R = 2Ω. Tìm cường độ loại điện trong những nhánh


Hướng dẫn
<Ẩn HD>
những bài tập 11. Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ

*

E = 80V; R1 = 30Ω; R2 = 40Ω; R3 = 150Ω; R + r = 48Ω, ampe kế chỉ 0,8A; vôn kế chỉ 24V

1/ Tính điện trnghỉ ngơi R$_A$ của ampe kế cùng điện trnghỉ ngơi R$_V$ của vôn kế.

2/ khi đưa R quý phái tuy vậy tuy vậy với đoạn mạch AB. Tính R nếu

a/ Công suất tiêu trúc bên trên điện trở mạch ko kể rất đại

b/ Công suất tiêu trúc bên trên năng lượng điện trsinh hoạt R đạt cực đại


Hướng dẫn
<Ẩn HD>
các bài tập luyện 12. Cho mạch điện nlỗi hình vẽ

*

E = 24V; cac vôn kế giống như nhau.

1/ Nếu r = 0 thì V1 chỉ 12V

a/ chứng tỏ các vôn kế bao gồm điện trlàm việc hữu hạn.

b/ Tính số chỉ trên V2

2/ Nếu r không giống 0, tính lại sô chỉ các vôn kế, biết mạch không tính không thay đổi và tiêu trúc hiệu suất cực đại.


Hướng dẫn
<Ẩn HD>

Bộ nguồn tương tự của bộ mối cung cấp gồm n nguồn mắc tuy nhiên song

*

Giả sử bộ nguồn tương tự với cùng 1 mối cung cấp bao gồm cực dương trên A, rất âm trên B

Điện trở tương đương của cục nguồn

Giả sử chiều loại năng lượng điện qua các nguồn nhỏng hình vẽ (coi những nguồn đều là nguồn phát) =>

Tại nút A: I2 = I1 + … + In=>

Qui ước dấu:

Theo chiều ta chọn từ bỏ A → B:

Nếu gặp gỡ cực dương của nguồn trước thì e lấy (+)Nếu gặp gỡ cực âm của nguồn trước thì e lấy (-)Nếu tính ra $e_b$ Nếu tính ra I


những bài tập 13: Cho mạch điện nlỗi mẫu vẽ e1 = 12V; e2 = 9V; e3 = 3V; r1 = r2 = r3= 1Ω, các điện trnghỉ ngơi R1 = R2 = R3 = 2Ω. Tính UAB cùng độ mạnh mẫu năng lượng điện qua các nhánh.

Xem thêm: Xem Phim Tình Yêu Không Có Lỗi Lỗi Ở Bạn Thân Phần 2 Tập 5, Xem Phim Tình Yêu Không Có Lỗi, Lỗi Ở Bạn Thân

*


Hướng dẫn

Giả sử chiều cái năng lượng điện nlỗi hình vẽ

*

Coi AB là nhì rất của nguồn tương đương với A là rất dương, mạch ngoài coi nhỏng gồm năng lượng điện trlàm việc cực kỳ mập.

=> r$_b$ = 1Ω

= 2V = UAB

=> Cực dương của mối cung cấp tương tự ngơi nghỉ A.

= 10/3 (A)

= 11/3 (A)

= 1/3 (A)


<Ẩn HD>
các bài tập luyện 14: Cho mạch như hình vẽ: e1 = 24V; e2 = 6V; r1 = r2 = 1Ω; R1 = 5Ω; R2 = 2Ω; R là biến trsinh hoạt. Với quý giá nào của trở nên trngơi nghỉ thì năng suất trên R đạt cực to, search cực hiếm cực lớn đó.

*


Hướng dẫn

Ta xét điện áp nguồn tương tự gồm nhị nhánh cất nhị mối cung cấp e1 và e2.

Giả sử rất dương của nguồn tương tự ở A. Chiều dòng điện nhỏng hình vẽ

*

Biến trsinh hoạt R là mạch bên cạnh.

=> r$_b$ = 2Ω

= 4V = UAB

Mạch tương đương

*

Để hiệu suất bên trên R cực đại thì R = r$_b$ = 2Ω

= 2W


<Ẩn HD>
bài tập 15: Cho mạch năng lượng điện nhỏng hình vẽ:

*

e1 = 6V; e2 = 18V; r1 = r2 = 2Ω; Ro = 4Ω; Đèn Đ ghi: 6V – 6W; R là đổi mới trnghỉ ngơi.

a/ khi R = 6Ω, đèn sáng vậy nào?

b/ Tìm R nhằm đèn sáng sủa bình thường?


Hướng dẫn

Khi R = 6Ω. Ta xét nguồn điện áp tương tự có nhì nhánh đựng nhị mối cung cấp e1 với e2.

Giả sử cực dương của mối cung cấp tương tự nghỉ ngơi A. Biến trsống R và đèn là mạch ngoại trừ.

=> r$_b$ = 1,5Ω

= -12V Cực dương của nguồn tương đương nghỉ ngơi B.

Điện trsinh hoạt và độ mạnh loại năng lượng điện định nấc của đèn:

R$_đ$ = 6Ω; I$_đm$ = 1A

= 8/9 đèn sáng yếu

b/ Để đèn sáng bình thường

= I$_đm$ => R = 4,5Ω


<Ẩn HD>
các bài luyện tập 16: Cho mạch nhỏng hình vẽ:

*

e1 = 18V; e2 = 9V; r1 = 2Ω; r2 = 1Ω; R1 = 5Ω; R2 = 10Ω; R3 = 2Ω; R là biến hóa trở.

Tìm quý giá của biến hóa trnghỉ ngơi để năng suất trên R là lớn số 1, tính quý hiếm lớn số 1 đó.


Hướng dẫn

call nguồn tương tự tất cả nhị rất là B với N

*

e$_b$ = U$_BN$ (khi mạch ngoại trừ hnghỉ ngơi bỏ R)

r$_b$ = r$_BN$ (lúc mạch không tính hsống bỏ R)

Lúc vứt R: Đoạn mạch BN là mạch cầu cân đối phải quăng quật r1 = 2Ω, ta tính được:

r$_BN$ = (R1nt R2)//(r2nt R3) = 15 × 3 / (15 + 3) = 15/6 = 2,5Ω.

lúc bỏ R ta có

= 14V > 0

Định hình thức Ôm cho đoạn mạch AR2B:

I2 = U$_AM$/(R2 + R3) = 14/12 = 7/6A

=> U$_NM$ = I2.R3 = 7/3V.

Định hiện tượng Ôm cho đoạn mạch AR1M:

U$_AM$ = 14V = e2 + I1(R1 + r2) = 9 + 6I1

=> I1 = 5/6A => U$_BM$ = e2 + I1r2 = 9 + 5/6 = 59/6V.

Vậy U$_BN$ = U$_BM$ + U$_MN$ = 59/6 – 7/3 = 7,5V > 0.

P$_R(max)$ Khi R = r$_b $= 2,5Ω =>


<Ẩn HD>
các bài luyện tập 17: Cho sơ thiết bị mạch năng lượng điện nlỗi hình vẽ:

*

R1= 4Ω; R2= 2Ω; R3 = 6Ω,

R4= R$_5 $= 6Ω, E2 = 15V , r = 1Ω , E1 = 3V , r1 = 1Ω

a/ Tính cường độ chiếc điện qua mạch chính

b/ Tính số UAB; U$_CD$; U$_MD$

c/ Tính công suất của nguồn với thiết bị thu

Đ/S: I = 1A; UAB = 4V; U$_CD$= – 2/3V; U$_MD$ = 34/3V; PN = 15W, P$_MT$ = 4W


Hướng dẫn

a/ RN = (R4+R5)(R1 + R2) / (R$_4 $+ R5 + R1 + R2) = 4Ω

r$_b$ = r1 + r2 + R3 = 8Ω

E$_b$ = E2 – E1 = 12V

I = E$_b$/(RN + r$_b$) = 1A

UAB = I.RN = 4V

b/ U$_CD$ = V$_C$ – V$_D$ = V$_C$ – V$_A$ + V$_A$ – V$_D$ = U$_AD$ -U$_AC$ = U2 – U4

U4 = I4.R4 = R4 = 2V

U2 = I2.R2 = R2 = 4/3V

=> U$_CD$ = -2/3V

U$_MD$ = VM –V$_D$ = U$_MA$ + U$_AD$

U$_MA$ = E1 + I(r1+R3) = 10V

=> U$_MD$ = 34/3 (V)

c/ PN = IE1 = 15W; P$_MT$ = E1.I + I2r1 = 4W


<Ẩn HD>

Bài thuộc chủ đề:


ShareShare
VẬT LÝ 10 | VẬT LÝ 11 | VẬT LÝ 12 | TÀI LIỆU VẬT LÝ TOÁN 10 | TOÁN 11 | TOÁN 12 | HỌC247
Post Tags Post Tagsđịnh nguyên lý Ôm
Search for: Search
tin nhắn.com