Bài Tập Bê Tông Cốt Thép 1 Có Lời Giải

Theo Tiêu chuẩn chỉnh xây dựng cầu 22 Tcông nhân 272-051. Tính chuẩn y khả năng Chịu lực của một mặt phẳng cắt chữ nhật dầm BTCT thường, đặt cốtthxay đối kháng, biết:· Kích thước mặt cắt: b x h = 200 x 350 mm2· c f ¢= 32 MPa; fy = 280 MPa; As = 3 # 25; d = 300 mm· Mô men tính tân oán sống TTGH cường độ Mu = 80 kNm2. Tính chu đáo tài năng Chịu đựng lực của một mặt cắt chữ nhật dầm BTCT thường xuyên, đặt cốtthxay kép, biết:


Bạn đang xem: Bài tập bê tông cốt thép 1 có lời giải

*

Xem thêm: Tổng Hợp Những Ca Khúc Tiếng Anh Bất Hủ Về Tình Yêu Hay Nhất

Nội dung Text: BÀI TẬP KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP. - Hệ Chính quy Theo Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22 Tcông nhân 272-05
những bài tập môn Kết cấu bê tông – hệ Chính quy Tháng 10/2011 BÀI TẬPhường KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP H ệ Chính quy Theo Tiêu chuẩn thi công cầu 22 TCN 272-05 1. Tính coi ngó khả năng Chịu đựng lực của một mặt phẳng cắt chữ nhật dầm BTCT thường xuyên, đ ặt cốt thxay đơn, biết: Kích thước phương diện cắt: b x h = 200 x 350 mm2 · fc¢ = 32 MPa; fy = 280 MPa; As = 3 # 25; d = 300 mm · · Mô men tính tân oán ở TTGH cường độ Mu = 80 kNm 2. Tính chuẩn y tài năng chịu lực của một mặt phẳng cắt chữ nhật dầm BTCT thường, đ ặt cốt thép kxay, biết: Kích thước phương diện cắt: b x h = 200 x 350 mmét vuông · fc¢ = 28 MPa; · · fy = 280 MPa; As = 3 #22; d = 300 mm fy¢ = 280 MPa; As¢ = 2 #16; d’ = 40 mm · · Mô men tính toán ở TTGH độ mạnh Mu = 80 kNm 3. Tính duyệt y khả năng chịu lực của một mặt cắt chữ nhật dầm BTCT thường, đ ặt cốt thép knghiền, biết: Kích thước phương diện cắt: b x h = 200 x 400 mm2 · fc¢ = 28 MPa; · · fy = 4đôi mươi MPa; As = 3 #25; d = 350 mm fy¢ = 420 MPa; As¢ = 2 #16; d’ = 40 milimet · · Mô men tính toán thù sống TTGH độ mạnh Mu = 1trăng tròn kNm 4. Tính chăm chú kĩ năng Chịu lực củ a mặt cắt chữ T dầm BTCT hay, đặt cốt thxay đối kháng, biết: · Kích thước mặt cắt: b = 700 mm; bw = 200 mm; hf = 1trăng tròn mm; h = 550 milimet fc¢ = 28 MPa; fy = 4đôi mươi MPa; As = 4 # 22; d = 475 mm · · Mô men tính toán thù sinh sống TTGH độ mạnh Mu = 200 kNm 5. Tính tân oán và bố trí cốt thép dọ c Chịu lực bên trên mặt phẳng cắt chữ nhật củ a d ầm BTCT hay, biết: Kích thước phương diện cắt: b x h = 200 x 350 mm2 · fc¢ = 28 MPa; fy = 4trăng tròn MPa · · Mô men tính tân oán làm việc TTGH cường độ Mu = 65 kNm 6. Xác đ ịnh size mặt cắt, tính tân oán và sắp xếp cốt thxay dọc Chịu đựng lực bên trên mặt phẳng cắt chữ nhật của dầm BTCT hay, biết: · Dầm giản đối kháng, chiều nhiều năm nhịp l = 5 ,0 m 1PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com các bài luyện tập môn Kết cấu bê tông – hệ Chính quy Tháng 10/2011 fc¢ = 35 MPa; fy = 4trăng tròn MPa · · Mô men tính toán sinh sống TTGH độ mạnh Mu = 105 kNm 7. Tính toán thù và sắp xếp cốt thnghiền dọ c Chịu đựng lực trên mặt cắt chữ nhật củ a d ầm BTCT thường, biết: Kích thước phương diện cắt: b x h = 200 x 350 mm2 · fc¢ = 28 MPa; fy = 280 MPa · · Mô men tính toán làm việc TTGH độ mạnh Mu = 110 kNm 8. Xác đ ịnh size mặt phẳng cắt, tính tân oán và bố trí cốt thép dọ c chịu kéo trên mặt cắt chữ nhật của dầm BTCT thường xuyên, biết: · Dầm giản đơn, chiều nhiều năm nhịp l = 4 ,0 m fc¢ = 35 MPa; fy = fy¢ = 4đôi mươi MPa · Cố t thép Chịu đựng nén As¢ = 2#16; d’ = 35 mm · · Mô men tính toán làm việc TTGH cường độ Mu = 95 kNm 9. Tính toán thù cùng b ố trí cốt thxay dọ c Chịu đựng lực trên mặt phẳng cắt chữ T d ầm BTCT hay, biết: · Kích thước khía cạnh cắt: b = 800 mm; bw = 2đôi mươi mm; hf = 1đôi mươi mm; h = 550 milimet fc¢ = 28 MPa; fy = 4trăng tròn MPa · · Mô men tính toán thù làm việc TTGH độ mạnh Mu = 150 kNm 10. Cho d ầm BTCT mặt phẳng cắt chữ nhật cốt thxay 1-1, biết: Kích thước phương diện cắt: b x h = 200 x 350 mm2 · Bê tông có fc¢ = 32 MPa; gc = 2400 kg/m3 · · Cố t thxay dọc chịu đựng kéo gồm As = 3#22; d = 300 mm; fy = 4trăng tròn MPa · Thông số b ề rộng lớn dấu nứt Z = 30000 N/milimet · Mô men tính toán nghỉ ngơi TTGH sử dụ ng Ma = 50 kNm Hãy khám nghiệm coi dầm tất cả nứt ko. Nếu gồm, hãy chất vấn ĐK giảm bớt b ề rộng lốt nứt. 11. Cho d ầm BTCT mặt cắt chữ nhật cốt thxay knghiền, biết: Kích thước mặt cắt: b x h = 250 x 400 mm2 · Bê tông gồm fc¢ = 35 MPa; gc = 2400 kg/m3 · · Cố t thép dọc chịu đựng kéo tất cả As = 3#25; d = 350 mm; fy = 280 MPa Cố t thxay dọc Chịu nén bao gồm As¢ = 2 #16; d’ = 40 mm; fy¢ = 280 MPa · · Thông số b ề rộng lớn lốt nứt Z = 30000 N/mm · Mô men tính toán sống TTGH sử dụ ng Ma = 70 kNm Hãy kiểm soát coi dầm bao gồm nứt ko. Nếu gồm, hãy kiểm soát điều kiện giảm bớt b ề rộng vệt nứt. 12. Cho d ầm BTCT mặt phẳng cắt chữ T thay t thnghiền đối kháng, biết: 2PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Những bài tập môn Kết cấu bê tông – hệ Chính quy Tháng 10/2011 · Kích thước khía cạnh cắt: b = 800 mm; bw = 200 mm; hf = 120 mm; h = 550 mm Bê tông có fc¢ = 28 MPa; gc = 2400 kg/m3 · · Cố t thxay dọc Chịu kéo bao gồm As = 3#25; d = 500 mm; fy = 420 MPa · Thông số b ề rộng lớn dấu nứt Z = 30000 N/milimet · Mô men tính toán thù nghỉ ngơi TTGH sử dụ ng Ma = 1trăng tròn kNm Hãy chất vấn coi dầm bao gồm nứt không. Nếu bao gồm, hãy soát sổ ĐK tiêu giảm b ề rộng vệt nứt. 13. Tính tân oán cùng b ố trí nạm t thxay dọ c cho cột nđính thêm bằng BTCT thườ ng chịu đựng nén đ úng trọng tâm, biết: Kích thước phương diện cắt: b x h = 250 x 250 mm2 · · f’c = 28 MPa; fy = 280 MPa · Lực dọ c tính tân oán sinh sống TTGH cường đ ộ Pu = 1100 kN 14. Thiết kế mặt cắt cột nthêm bằng BTCT hay Chịu nén đúng trọng điểm, biết: · Cường độ vật tư : f’c = 35 MPa; fy = 4trăng tròn MPa · Lực dọ c tính tân oán sinh hoạt TTGH cường đ ộ Pu = 1600 kN 15. Tính chăm sóc mặt phẳng cắt cộ t ngắn thêm b ằng BTCT thường xuyên Chịu đựng nén lệch trung khu, biết: Kích thước phương diện cắt: b x h = 2đôi mươi x 350 mmét vuông · · Cố t thxay dọc gồm 4 #22, bố trí đố i xứng với hai trục, d = 300 mm, d’ = 50 mm · Cường độ vật liệu : f’c = 28 MPa; fy = 280 MPa · Nộ i lực tính toán sinh hoạt TTGH cường độ : Pu = 900 kN; Mu = 70 kNm 16. Tính lưu ý mặt phẳng cắt cộ t nthêm b ằng BTCT thường xuyên chịu nén lệch trọng điểm, biết: Kích thước phương diện cắt: b x h = 250 x 400 mmét vuông · · Cố t thép dọc bao gồm 4 #22, sắp xếp đố i xứng cùng với hai trục, d = 350 milimet, d’ = 50 milimet · Cường độ vật tư : f’c = 35 MPa; fy = 420 MPa · Nộ i lực tính tân oán ở TTGH độ mạnh : Pu = 1600 kN; Mu = 70 kNm 17. Tính chăm chú mặt cắt cộ t nđính b ằng BTCT thường xuyên chịu đựng nén lệch trọng điểm, biết: Kích thước mặt cắt: b x h = 250 x 400 mm2 · · Cố t thnghiền dọc tất cả 4 #25, sắp xếp đố i xứng cùng với nhì trục, d = 350 milimet, d’ = 50 milimet · Cường độ vật tư : f’c = 35 MPa; fy = 420 MPa · Nộ i lực tính tân oán sinh hoạt TTGH độ mạnh : Pu = 1000 kN; Mu = 160 kNm ----------------------------------------- 3PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com