Bài 29 thực hành vẽ biểu đồ nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp

Bàithực hành: Vẽ biểu đồ, dấn xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu tổ chức công nghiệp bao gồm 3 bài xích tập về vẽ biểu đồ, nhấn xét với giải thíchgiá trị phân phối công nghiệp phân theo thành phần kinh tế; tổ chức cơ cấu giá trị cung ứng công nghiệp phân theo vùng lãnh thổ; lý doĐông phái mạnh Bộ là vùng có tỉ trọng giá trị thêm vào công nghiệp lớn nhất cả nước.

Bạn đang xem: Bài 29 thực hành vẽ biểu đồ nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp


1. Nắm tắt lý thuyết

1.1. Mang đến bảng số liệu sau

1.2. Cho bảng số liệu

1.3. Phụ thuộc vào hình 26.2 (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam) và kiến thức đã học, hãy phân tích và lý giải tại sao Đông Nam cỗ là vùng gồm tỉ trọng giá chỉ trị chế tạo công nghiệp to nhất cả nước

2. Luyện tập và củng cố

2.1. Trắc nghiệm

2.2. Bài tập SGK

3. Hỏi đáp bài 29 Địa lí 12


*

Cùng xem thêm cách làm những bài tập thực hành thực tế trang 128, 129 SGK Địa lí 12 bên dưới đây. Những em sẽ được gợi nhắc chọn biểu đồ tương thích và đưa ra nhận xét và lý giải hợp lí.


Bảng 29.1 giá chỉ trị cung ứng công nghiệp phân theo thành phần kinh tế (giá thực tế)

(Đơn vị: tỷ đồng)

Năm

Thành phần kinh tế

1996

2005

Nhà nước

74 161

249 085

Ngoài bên nước

35 682

308 854

Khu vực tất cả vốn đầu tư nước ngoài

39 589

433 110

Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu tổ chức giá trị cung ứng công nghiệp phân theo thành phần kinh tế tài chính của vn năm 1996 cùng năm 2005. Nêu nhận xét.

Xem thêm: Địa Chỉ Mới Của Cục Quản Lý Xuất Nhập Cảnh Tại Tp Hồ Chí Minh


Bảng 29.2. Cơ cấu tổ chức giá trị chế tạo công nghiệp phân theo vùng lãnh thổ

(Đơn vị: %)

Năm

Vùng ghê tế

1996

2005

Đồng bởi sông Hồng

17,1

19,7

Trung du cùng miên núi Bắc Bộ

6,9

4,6

Bắc Trung Bộ

3,2

2,4

Duyên hải phái mạnh Trung Bộ

5,3

4,7

Tây Nguyên

1,3

0,7

Đông nam giới Bộ

49,6

55,6

Đồng bởi Sông Cửu Long

11,2

8,8

Không xác định

5,4

3,5

Hãy nhận xét về việc chuyển dịch cơ cấu giá trị phân phối cây công nghiệp theo vùng lãnh thổ việt nam năm 1996 cùng năm 2005.


1.3.Dựa vào hình 26.2 (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam) và kỹ năng và kiến thức đã học, hãy lý giải tại sao Đông Nam bộ là vùng bao gồm tỉ trọng giá bán trị cấp dưỡng công nghiệp lớn số 1 cả nước


Hướng dẫn giải1.Vẽ biểu đồ và nêu dìm xét.

Cách làm: Xử lý tổ chức cơ cấu (%)Bảng: cơ cấu giá trị tiếp tế công nghiệp phân theo thành phần tài chính (giá thực tế) (Đơn vị: %)

NămThành phần ghê tế

1996

2005

Nhà nước

49,6

25,1

Ngoài nhà nước

23,9

31,2

Khu vực tất cả vốn đầu tư chi tiêu nước ngoài

26,5

43,7

Với yêu cầu của đề bài xích này, bọn họ sẽ vẽ 2 biểu đồhình tròn tương xứng với năm 1996 cùng năm 2005:Tính quy mô nửa đường kính đường tròn:Đặt R1996 là nửa đường kính đường tròn năm 1996 = 1,0 (đơn vị phân phối kính)R2005 là nửa đường kính đường tròn năm 2005 = 2,6 (đơn vị buôn bán kính)Nhận xét:Cơ cấu giá chỉ trị cung cấp công nghiệp phân theo thành phần kinh tế nước ta năm 1996 đến năm 2005 có sự chuyển dịch:Khu vực đơn vị nước xu hướng ngày càng giảm: 49,6% - 25,1%(năm 1996- 2005)Khu vực ngoài nhà nước tăng tương đối nhanh: 23,9% - 31,2% (năm1996- 2005)Khu vực bao gồm vốn chi tiêu nước không tính tăng nhanh: 26,5% - 43,7% (năm1996- 2005), chỉ chiếm tỉ trọng cao nhất.2. Sự gửi dịch cơ cấu tổ chức giá trị cung ứng cây công nghiệp theo vùng lãnh thổ nước ta năm 1996 và năm 2005.Vùng bao gồm tỉ trọng lớn cao nhất là: Đông Nam cỗ 55,6% (năm 2005)Vùng tất cả tỉ trọng thấp duy nhất là: Tây Nguyên 0,7% (năm 2005)Có sự biến hóa tỉ trọng giữa năm 1996 và 2005 so với từng vùng:Các vùng gồm tỉ trọng tăng là: Đông Nam bộ tăng 6%, Đồng bởi sông Hồng tăng 2%Các vùng sót lại đều sút tỉ trọng, trong những số ấy giảm khỏe mạnh là Đồng bởi sông Cửu Long từ 11,8% còn 8,8%3.Đông Nam cỗ là vùng có tỉ trọng giá bán trị sản xuất công nghiệp to nhất cả nước vì:Có những thế mạnh mẽ về:Vị trí địa lý: giáp với đồng sông Cửu Long, Tây Nguyên là gần như vùng nguyên vật liệu dồi dào để phát triển công nghiệp chế biến.Tài nguyên trên chỗ chủ yếu có dầu khí, vật liệu xây dựng, tài nguyên rừng, khoáng sản thủy điện, mối cung cấp thủy sản, điều kiện thuận tiện để phát triển cây công nghiệp.Nguồn lao động: Có chuyên môn caoCơ sở vật chất kĩ thuật: tất cả sự hội tụ lớn, có khá nhiều trung vai trung phong công nghiệp lớn, thu hút đầu tư chi tiêu trong nước với quốc tế.Cơ sơ hạ tầng: tin tức liên lạc với mạng lưới giao thông phát triển, là đầu mối của những tuyến đường bộ, sắt, biển, hàng không.Nằm vào vùng kinh tế tài chính trọng điểm phía Nam