ANH CAM CHỊU CHẤP NHẬN SỰ YÊU EM TRONG TRÁI NGANG KHỔ ĐAU

Em vô tình em chẳng hiểu cho anh một trong những đêm sầu đau Giờ trách em đâu riêng gì để bắt đền nhưng lại tại vị anh bi thảm Vì hai đứa ta, hai cuộc đời như một thông thường một niềm sầu từ lứa tuổi hai mươi trong những lúc vòng tay anh chưa tròn ân ái buộc phải nhiều tối thức giấc anh run sợ đơn phương thương nhau rồi anh lại sợ hãi khi xa anh mất đi tình nhân Lòng mong mơ hoa pháo nở đỏ đường cơ mà mộng lòng ko trọn do sao chũm em, chắc 1 mình em phát âm Em thường bảo rằng tình cảnh dù gai góc Anh vẫn chính là anh yêu muôn đời muôn kiếp nhưng mà làm thân gái lỡ yêu bắt buộc sợ mến đau bé xin ân trên cho bé lấy được người con yêu xuyên suốt đời cho người yêu bé thương con thật các như trầu yêu dấu cau Em ơi xuất xắc chăng anh đã khóc thầm vày đôi ta lỡ làng trê tuyến phố ăn năn xin em hiểu rằng anh chỉ yêu mình em Anh cam chịu chấp nhận sự yêu em trong trái ngang đau khổ Phần số anh Thượng Đế như an bài bác cho cuộc đời bé nhỏ tuổi Vì sao gắng em, chắc một mình em gọi Em thường bảo rằng tình cảnh dù hắc búa Anh vẫn luôn là anh yêu muôn đời muôn kiếp Nhưng vì anh hoảng loạn nên trung tâm sự đêm nay

Bạn đang xem: Anh cam chịu chấp nhận sự yêu em trong trái ngang khổ đau

bài xích hát vào album
Nghe nhạc Nghe toàn bộ 41 bài.
Vi Thảo

Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: 5 Ứng Dụng Điều Khiển Android Box Bằng Điện Thoại Iphone & Android Hiệu Quả 2020

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.