AI LÀ NGƯỜI ĐỀ RA CHỦ TRƯƠNG NGỒI YÊN ĐỢI GIẶC

tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Ai là người đề ra chủ trương “Ngồi yên đợi giặc không bởi đem quân đánh trước để chặn mũi nhọn của giặc”?

A. Lý thường xuyên Kiệt

B. è Thủ Độ

C. Trần Hưng Đạo

D. Nai lưng Thánh Tông


*

Hãy so với và đánh giá chủ trương của Lý thường xuyên Kiệt: "Ngồi yên hóng giặc khôngbằng đem quân đánh trước đểchặnmũi của giặc".Bạn vẫn xem: Ai là người đề ra chủ trương ngồi yên ngóng giặc

Ngồi yên hóng giặc không bằng đem quân đánh trước để chặn mũi nhọn của giặc” là công ty trương của

A.

Bạn đang xem: Ai là người đề ra chủ trương ngồi yên đợi giặc

Lý thường Kiệt

B. nai lưng Hưng Đạo

C. Lê Hoàn

D. Lê Lợi

Đáp án A

Khi nghe tin quân Tống sẵn sàng xâm lược, Thái úy Lý thường Kiệt đã công ty trương: “Ngồi yên ngóng giặc không bằng đem quân tấn công trước để ngăn mũi nhọn của giặc”. Đây cũng là nội dung trông rất nổi bật của nghệ thuật “tiên phát chế nhân”.

Ngồi yên chờ giặc không bằng đem quân đánh trước để ngăn mũi nhọn của giặc” là nhà trương của

A. Lý hay Kiệt

B. trần Hưng Đạo

Lê trả

D.

Xem thêm:

Lê Lợi.

Đáp án A

lúc nghe tới tin quân Tống chuẩn bị xâm lược, Thái úy Lý hay Kiệt đã công ty trương: “Ngồi yên hóng giặc không bởi đem quân tiến công trước để chặn mũi nhọn của giặc”. Đây cũng là nội dung nổi bật của nghệ thuật “tiên vạc chế nhân”

Chủ trương đối phó của Lý hay Kiệt trog cuộc kháng chiênd phòng Tống là gì ?A. Ngồi yên hóng giặcB.Đầu hàng giặc C.Thực hiện nay “Vườn không nhà trống”D.Ngồi yên hóng giặc, ko bởi đem quân đánh trước ngăn thế mạnh mẽ của giặc Giúo iem với:(

Câu 3: nhà trương tấn công giặc của Lý hay Kiệt có ý nghĩa sâu sắc gì?Câu 4: Vua tôi công ty Lý đã làm cái gi trước âm mưu xâm lược của nhà Tống?Câu 5: câu nói của Lý thường Kiệt " ngồi yên chờ giặc, không bởi đem quân đánh trước để ngăn thế mạnh mẽ của giặc" biểu đạt điều gì?GIẢI nhanh GIÚP MÌNH! MÌNH ĐANG CẦN RẤT GẤP, VÌ HÔM ni MÌNH NỘP đến CÔ!

Câu 3:

Chủ trương " đánh trước nhằm tự vệ"ông triển khai chủ trương để cho quân ta tất cả thêm thời gian sẵn sàng đối phó cùng với giặc tường tận hơn, cũng đồng thời ngăn thế mạnh của giặc

Câu 4:

Trước âm mưu xâm lược ở trong phòng Tống, vua tôi bên Lý đã:

- chuẩn bị đối phó:

+ Cử thái úy Lý thường Kiệt làm tín đồ chỉ huy, tổ chức triển khai cuộc phòng chiến.

+ Quân đội rèn luyện và canh phòng suốt ngày đêm.

+ làm cho thất bại âm mưu dụ dỗ những tù trưởng dân tộc ở trong nhà Tống.

+ Đem quân xuống vùng dưới Nam, vượt mặt ý đồ vật tiến công phối hợp của phòng Tống cùng với Cham-pa.

- “Tiến công trước để tự vệ”:

+ tháng 10-1075, Lý thường xuyên Kiệt cùng Tông Đản chỉ huy hơn 10 vạn quân thủy - bộ, chia thành hai đạo tấn công vào khu đất Tống. Nhằm hủy hoại các căn cứ tập kết quân, phá hủy các kho báu của giặc.

+ Đạt được mục tiêu, Lý thường xuyên Kiệt dữ thế chủ động rút quân, sẵn sàng phòng tuyến ngăn địch làm việc trong nước.

Câu 5

Câu nói "ngồi yên ngóng giặc, không bởi đem quân tiến công trước để chặn thế mạnh của giặc" thể hiện quan niệm "tấn công trước nhằm tự vệ" chứ chưa phải là " xâm chiếm để mở rộng lãnh thổ ". Thông qua đó thể hiện ông là người biết áp dụng trí thông minh, biết phương pháp bày binh ba trận, chặn vắt giặc, với quan niệm lớn nhất là "để bảo toàn bờ cõi dân tộc".