AI LÀ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI ĐẦU TIÊN CỦA VIỆT NAM

- tổ chức cơ cấu thành phần của Quốc hội:

+ Công nhân, nông dân, đồng chí cách mạng: 87%

+ các đảng phái khác nhau: 57%

+ ko đảng phái: 43%

+ dân tộc thiểu số: 10,2%

+ Phụ nữ: 3%


*

Đặc điểm và Dấu ấn nhiệm kỳ


Quốc hội khóa I là Quốc hội đầu tiên của nước vn độc lập, lưu lại bước trở nên tân tiến nhảy vọt thứ nhất về thiết chế dân nhà của nước vn mới.

Bạn đang xem: Ai là chủ tịch quốc hội đầu tiên của việt nam


Quốc hội ra đời trong thực trạng cuộc đấu tranh quyết liệt giành và bảo vệ nền độc lập tự vì của Tổ quốc. Sự thành lập và hoạt động của Quốc hội vừa là kế quả vừa là yêu cầu bức thiết của sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Quốc hội khóa I là Quốc hội của hòa bình dân tộc, của thống nhất quốc gia và của đại kết hợp toàn dân.
Thông qua 12 kỳ họp, đặc biệt là các hoạt động của Ban hay trực, Quốc hội luôn luôn có mặt ở kề bên Chính che để chỉ huy công cuộc kháng chiến, con kiến quốc.
Quốc hội đã thông qua hai phiên bản Hiến pháp của nước việt nam dân chủ cộng hoà (Hiến pháp 1946 cùng Hiến pháp 1959), trong những số đó có bạn dạng Hiến pháp năm 1946 - bạn dạng Hiến pháp trước tiên mở ra quy trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật XHCN sinh sống Việt Nam.

Xem thêm: Tìm Hệ Thức Liên Hệ Giữa X1 Và X2 Không Phụ Thuộc Vào M


Trong điều kiện toàn nước vừa phải dứt cách mạng giải phóng dân tộc vừa phải từng bước một thực hiện cải tân dân chủ, Quốc hội khóa I sẽ góp phần đặc biệt quan trọng vào cuộc kháng chiến trường kỳ kháng thực dân Pháp, với thành công Ðiện Biên tủ lừng lẫy, đưa miền bắc bước vào thời kỳ thành lập CNXH, liên tiếp đấu tranh hóa giải miền Nam, tiến cho tới thống nhất khu đất nước.
Chủ tịch tp hcm là linh hồn của phương pháp mạng, chống chiến, kiến quốc, là phân tử nhân đoàn kết dân tộc, đoàn kết Quốc hội, là fan vạch băng thông lối mang lại Quốc hội quá qua những khoảng thời gian rất ngắn hiểm nghèo của định kỳ sử, hướng Quốc hội vào phần lớn quyết sách lớn, chuyển dân tộc việt nam tiến lên giành những chiến thắng vẻ vang. Người đó là linh hồn của Quốc hội nước vn dân chủ cộng hòa.

Các kỳ họp nổi bật


Quốc hội khóa I kéo dài từ mon 1/1946 cho tháng 5/1960, cùng với 12 kỳ họp

- Quốc hội đang công nhận:

+ Danh sách cơ quan chỉ đạo của chính phủ liên hiệp kháng chiến do chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu

+ danh sách Kháng chiến Ủy viên Hội, với quản trị là ông Võ Nguyên Giáp

+ Danh sách giang sơn Cố vấn đoàn, cùng với ông vắt vấn về tối cao Vĩnh Thụy (tức cựu hoàng Bảo Ðại) làm Ðoàn trưởng

- Quốc hội sẽ bầu:

+ Ban sở tại Quốc hội do ông Nguyễn Văn Tố làm Trưởng Ban

+ Ban Dự thảo Hiến pháp tất cả 11 người

- Quốc hội bầu Ban thường trực Quốc tất cả 18 thành viên bởi vì ông Bùi bởi Đoàn làm trưởng ban Thường trực Quốc hội

- Quốc hội thông qua Hiến pháp năm 1946

- Quốc hội đưa ra đường lối, phương châm chống chọi thi hành hiệp định Geneva, tiến hành thống nhất đất nước trên cơ sở tự do và dân chủ; phương phía và giải pháp khôi phục tởm tế, củng cố miền bắc bộ làm đại lý cho cuộc đấu tranh vì hòa bình, thống nhất khu đất nước.

- Quốc hội quyết định một số trong những vấn đề về tổ chức bộ máy nhà nước, Quốc kỳ, Quốc ca và Quốc huy

- Quốc hội bầu ông Tôn Đức chiến hạ làm trưởng ban Thường trực Quốc hội

- Quốc hội thông qua Hiến pháp năm 1959


Các qui định được Quốc hội khóa I thông qua