49 CẶP TỪ DỄ NHẦM LẪN NHẤT TRONG TIẾNG ANH

Trong tieng anh giao tiep hang ngay, chúng ta thường dễ nhầm lẫn các từ tất cả cách viết, bí quyết phát âm gần giống nhau, nhất là khi thủ thỉ trực tiếp, giỏi làm bài bác thi giờ anh. Vậy buộc phải làm sao?

Để tránh khỏi đầy đủ nhầm lẫn đáng tiếc xẩy ra khi gặp gỡ phải những cụm từ tương đối giống nhau, bạn cần phải nắm vững thực chất của từ, nó ở trong từ các loại nào, phát âm nhấp vào trọng âm như thế nào để hoàn toàn có thể phân biệt được các cặp từ.Bạn vẫn xem: 49 cặp từ dễ nhầm lẫn duy nhất trong giờ anh

khi đã nắm rõ chúng thì vấn đề nhầm lẫn trong tiếng anh tiếp xúc hàng ngày, xuất xắc làm bài bác thi tiếng anh sẽ tiến hành hạn chế siêu nhiều.

Dưới đây là 15 cặp từ dễ dàng nhầm lẫn duy nhất trong giờ anh giao tiếp hàng ngày

Experience/Experiment
Experience /ɪkˈspɪə.ri.əns/

(n) khiếp nghiệm, sự từng trải

Experiment /ɪkˈsper.ɪ.mənt/ 

(n) cuộc thí nghiệm

Sometime/Sometimes
Some time /ˈsʌm.taɪm/ 

Một thời gian nào đó

/ˈsʌm.taɪmz/

(adv) thỉnh thoảng, song khi

Lend/Borrow
Lend /lend/

(v) cho mượn

Borrow /ˈbɒr.əʊ/

(v) mượn

Explode/Explore
Explode /ɪkˈspləʊd/ 

(v) làm cho nổ, làm tiêu tan

Explore /ɪkˈsplɔːr/

(v) thám hiểm,khám phá

Rise/Raise
Rise /raɪz/

(v) trở dậy, mọc, lên cao,…

Raise /reɪz/

(v) nâng lên, đỡ dậy, giơ lên,…

Lay/Lie
Lay /leɪ/

(v) xếp, đặt, để, sắp đến đặt

Lie /laɪ/ 

(v) nằm

Farther/Further
Farther /ˈfɑː.ðər/

(adv) xa hơn, xa nữa, thêm nữa

Nói đến khoảng chừng cách rất có thể đo đạc được về khía cạnh địa lý

Further /ˈfɜː.ðər/

(adv) xa hơn, xa nữa, thêm nữa

Nói đến khoảng cách không thể đo đạc được về mặt địa lý

Lose/Loose
Lose /luːz/ 

(v) mất, thất lạc

Loose /luːs/

(v) thả lỏng, cởi, tháo

Advise/Advice
Advise /ədˈvaɪz/ 

(v) khuyên nhủ bảo

Advice /ədˈvaɪs/

(n) lời khuyên

Quiet/Quite
Quiet /ˈkwaɪ.ət/ 

(adj) lặng tĩnh, tĩnh lặng

Quite /kwaɪt/ 

(adv) rất ít lắm, khá, hoàn toàn, không còn sức,…

Bring/Take
Bring /brɪŋ/

(v) mang trong mình một thứ gì đấy đi lại gần tín đồ nói

Take /teɪk/

(v) mang trong mình 1 thứ nào đó đi ra xa bạn nói

Practice/Practise
Practice /ˈpræk.tɪs/

(n) sự thực hành, rèn luyện

Practise /ˈpræk.tɪs/

(v) thực hành, tập luyện

Desert/Dessert
Desert /ˈdez.ət/

(n) sa mạc

Dessert /dɪˈzɜːt/ 

(n) bữa ăn tráng miệng

Chose/Choose
Chose /tʃəʊz/

Động từ thừa khứ của Choose

Choose /tʃuːz/ 

(v) chọn, lựa

Learn/Study
Learn /lɜːn/

(v) học tập một môn gì đó

Study /ˈstʌd.i/ 


*

“Tiếng Anh bồi” có phù hợp với môi trường xung quanh công sở?

Tiếng Anh bồi trong môi trường văn phòng còn tồn tại khá nhiều. Cho dù bị...